^Na vrh

V preteklih letih smo izvedli vrsto aktivnosti, ki so pripomogle k povečanju ozaveščenosti ljudi in k povečanju ločeno zbranih frakcij, posledično pa k zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališče.  Dejstvo, da je bilo veliko storjenega tako s strani Komunale kot tudi občanov Izole, potrjujejo tudi rezultati, saj smo prišli iz 17,9 % ločeno zbranih frakcij v letu 2010, na 45% v letu 2014.

Več,..

 

 

Imate odvečne kose pohištva, bele tehnike, igrač, posode, otroške opreme, malih gospodinjskih aparatov ali podobnih predmetov, ki jih ne potrebujete več, a so še povsem ohranjeni in uporabni? Obveščamo vas, da jih lahko dostavite v izolski Center uporabnih predmetov »Staro kot novo«, ki je lociran ob zbirnem centru. Tu je urejen skladiščni prostor, priročna servisna delavnica za obdelavo in razstavni prostor, kjer si bodoči prevzemniki predmete pogledajo, izberejo in tudi brezplačno odpeljejo.

Več,..

Odpadna voda odteka oziroma se odvaja po sistemu kanalov pod zemljo in dokler je tam, nas kaj dosti ne zanima kaj vse odvajamo vanjo, dokler se ne pojavijo težave ki jih opazimo kot so zalivanje kleti, zamašene cevi ali razlivanje odpadne vode iz jaškov po dvoriščih, utrjenih površinah. 

Odpadna voda iz Izole se odvaja do čistilne naprave Koper na Srminu. Zaradi tega so potrebna črpališča, ki tlačijo vso odpadno vodo do čistilne naprave. Eno tako črpališče je v Cankarjevem drevoredu v Izoli.

(Pre)pogosto se v črpališču pojavijo zamašitve. Vzrok pa je venomer isti – neustrezne odplake v kanalizaciji. Najpogosteje se to zgodi ob slabem vremenu, ko skozi pokrove in vtoke dotekajo v kanalizacijo še dodatne količine padavinske vode. Kanalizacijske cevi se tedaj hitro napolnijo, voda pa spere vso nesnago, ki je v kanalizacijo odvržena. 

 

Kaj povzroča okvare črpalk

Vzroki zamašitev in okvar črpalk so najrazličnejši in včasih prav zanimivi. V rotor črpalke se zaplete razen tekstil, zato se črpalka zamaši in posledično ne deluje več. Razne krpice in vlažilni robčki za nego dojenčka, kozmetični robčki ipd. so namreč narejeni iz materiala, ki se ne raztrga in ne razpade v vodi. Logično je, da ti odpadki sodijo v zabojnik za mešane odpadke in ne v kanalizacijo. Iz rotorja črpalk smo potegnili že veliko kep tekih tekstilnih robčkov in brisačk, zataknil pa se je tudi kak bolj nenavaden predmet, ki v kanalizaciji sistem vsekakor ne sodi ko so hlačne nogavice, najlonske vrečke in podobno. Vsi ti odpadki povzročajo nepravilno delovanje sistema odvajanja odpadnih vod in posledično dražijo sistem odvajanja zaradi dodatnih intervencijskih čiščenj, napak in okvar. Zato pozivamo vse uporabnike javne kanalizacija, da vlažilne robčke, kozmetične robčke in tekstil, kakor tudi ostale kosovne odpadke, ne odvajajo v kanalizacijo ampak v zabojnik za odpadke.

 

Ostanki hrane v kanalizaciji

V kanalizacijo ne sodijo niti razni ostanki hrane, saj se s to hranijo ščurki in podgane. Več kot je hrane v kanalizaciji, hitreje se razmnožujejo. Ti insekti in glodavci, o katerih vsi govorimo z odporom, so zelo prilagodljivi. Zadržujejo se v stranskih rovih, kjer ni dosti vode, še posebej, če imajo v bližini na razpolago dovolj hrane. Nauk te zgodbe je, da ostanki hrane sodijo v posodo za biološke odpadke oziroma na kompostnik, ne pa v WC školjke in kanalizacijske odtoke. Prav tako v kanalizacijo ne sodijo ostanki maščob, saj ko se slednje ohladijo, se prilepijo tudi na v kanalizacijo nepravilno odvržene tekstilne in ostale odpadke, s čim ovirajo pretoke ter mašijo dušilke, ter se lepijo na stene kanalizacijske cevi, preseki cevi se zmanjšajo in nekega dne se največkrat hišni odtok zamaši. Za nastalo težavo ni kriv slab graditelj, temveč malomaren uporabnik.

Zaradi vsega navedenega pozivamo uporabnike in občane, da opustimo navado odvajanja odpadkov v kanalizacijo in za oddajo odpadkov uporabljamo sistem ločevanja. 

 

                           

Spoštovani,

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. obvešča uporabnike, da bo spremenjen urnik odvoza odpadkov zaradi praznika in sicer v četrtek 25. 6. 2015 odvoza odpadkov ne bo.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij, ki se izvaja v četrtek bo potekal v soboto 27. junija 2015.

 

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije podeljuje vsako leto nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalne dejavnosti, če so ti vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju.

Med letošnjimi prejemniki priznanj, ki so jih podelili v petek, 5. 6. 2015, je bil tudi delavec  Komunale Izola d.o.o. in sicer vodja DE vzdrževanja okolja, Radoš Petrovič, ki je prejel priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju komunalnih dejavnosti.

Radoš Petrovič že več kot 25 let uspešno vodi področje vzdrževanja okolja. S svojo predanostjo delu, strokovnim  znanjem, operativnimi sposobnostmi in izkušnjami, uspešno izvaja aktivnosti na področju, ki ga vodi. Njegova zagnanost in strokovnost se odraža predvsem pri oblikovanju in izgradnji otroških igrišč, parkov, zelenic in drugih javnih površin v občini Izola. Posebej je potrebno izpostaviti tudi njegovo zavzeto delo pri sodelovanju z varovanci Varstveno delovnega centra Koper, ki zahvaljujoč njegovi angažiranosti pri vključevanju oseb s posebnimi potrebnimi v lokalno okolje, vsakodnevno opravljajo lažja dela na področju vzdrževanja in čiščenja otroških igrišč v občini Izola.

 

Pri doseganju rezultatov pa gre hkrati seveda tudi velika pohvala celotni skupini delavcev pod njegovim okriljem, ki s svojo delavnostjo, marljivostjo in strokovnostjo nesporno prispevajo k uspešnim rezultatom, vidnim na vsakem koraku.

 

Rezultat njihovega skupnega uspešnega dela je nedvomno prispeval k priznanju, ki ga je občina Izola v preteklem letu prejela kot najbolj urejen  turistični kraj v letu 2014, pri čemer je bila izpostavljena predvsem urejenost parkov, zelenic, tržnice, ekoloških otokov in drugih javnih površin.

 

Ob prejemu priznanja, izreka, kolektiv Komunale Izola d.o.o, sodelavcu Radošu Petroviču in sodelavcem pod njegovim vodstvom, iskrene čestitke.

 

          

 

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.