^Na vrh

OBVEŠČAMO:

 

DO PREKLICA IZREDNIH RAZMER, SE ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA REZA NE IZVAJA!

 

PROSIMO VAS, DA TE ODPADKE DO TAKRAT ZADRŽITE DOMA. HVALA ZA RAZUMEVANJE!

Zaradi širjenja novega koronavirusa, se tudi v podjetju vsakodnevno prilagajamo novim priporočilom in navodilom o ukrepih za zajezitev epidemije.

Prvi ukrepi so zajemali omejitev poslovanja s strankami, osebni sprejemi strank so od  preteklega tedna prekinjeni, komunikacija pa poteka izključno po telefonu oz. elektronski pošti. Zaprta so bila otroška igrišča in javne sanitarije v upravljanju Komunale Izola.

Prek telefona smo za stranke dosegljivi od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00, na tel. št. 05 66 34 950, za nujne primere pa je med 15.00 in 7.00 dosegljiva splošna dežurna služba na tel. št. 05 909 13 04.

Zagotovili smo nemoteno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, v skladu s priporočili pa se na delovnem mestu ohranja minimalno število zaposlenih, kateri dosledno izvajajo obvezne preventivne ukrepe za zaščito pred morebitno okužbo z novim virusom. Vsi zaposleni so v preteklih dneh prejeli natančna navodila o obveznem razkuževanju rok, delovnih površin in delovnih sredstev, opremljeni so z vso potrebno zaščitno opremo, poleg tega se zaposlenim, ki še prihajajo na delo, ob prihodu na delo oz. vstopu v delovne prostore obvezno izmeri telesna temperatura. Vse navedene zaščitne ukrepe se dosledno izvaja.

Od danes je za občane in druge stranke zaprt zbirni center, kjer bo dežurni delavec omogočal dostop le službenim delovnim vozilom. Izjemoma bodo obravnavani le prevzemi odpadkov, vezani na izredne situacije. Glede na navedene omejitve pozivamo vse, ki v teh dneh ostajajo doma, k premišljenim aktivnostim v smislu ne-odlaganja večjih količin tako kosovnih odpadkov kot odpadkov zelenega reza. Izredne razmere žal botrujejo, sicer nemotenemu, a okrnjenemu izvajanju dejavnosti odvoza odpadkov.

Poleg odvoza odpadkov je zagotovljeno vzdrževanje čistoče javnih površin in nemoteno odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Z jutrišnjim dnem bomo pričeli tudi z uporabo razkuževalnega sredstva pri strojnem čiščenju javnih površin, pri čemer bomo dodatno pozornost namenili lokacijam, kjer se običajno giblje večje število oseb (okolica trgovin, zdravstvenega doma ipd).

Od preteklega petka ostajata zaprti enoti Centra uporabnih predmetov na Muzčevi ulici in na lokaciji zbirnega centra.

Služba za pogrebne storitve z dodatnimi delovnimi okrepitvami deluje normalno, ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov. Dežurna pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan na tel. št. 05 909 13 02. Stranke, ki morajo urediti formalnosti za izvedbo pogrebov, se morajo predhodno obvezno najaviti na številko dežurne pogrebne službe.

Z današnjim dnem je omogočeno brezplačno parkiranje na javnih plačljivih parkiriščih, z izjemo parkirišč v mestnem jedru, to so parkirišče Lonka, Veliki trg in parkirišče za pošto.

Vodstvo podjetja je v stalnem kontaktu z občinskim civilnim štabom, s katerim presoja razmere in v skladu z njimi tudi sprejema nadaljnje ukrepe.

 

Vsi dosedanji ukrepi so sprejeti z namenom preprečitve širjenja koronavirusa ter zagotavljanju varnosti vseh, ki so vključeni v naše delovne procese. Uporabnike naših storitev prosimo za  razumevanje, strpnost in upoštevanje nekaterih omejitev pri izvajanju le-teh.

Poudarjamo, da vse ukrepe dosledno in sistematično izvajamo ter hkrati pričakujemo, da bo v danih izredno resnih razmerah preudarno in odgovorno ravnal popolnoma vsak posameznik. Le z doslednim izvajanjem (samo)preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje novega koronavirusa.

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.