^Na vrh

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, je priložnost, ko lahko občani na priročnejši, predvsem pa ustrezen in okolju prijazen način, predajo neuporabne nevarne odpadke, ki se nakopičijo v domače okolju.

V času nedavno zaključene akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 22. in 26. oktobrom 2019, smo zbrali 1.910 kilogramov nevarnih odpadkov.

Akcija je letos potekala že drugič. Skupaj z zbranimi nevarnimi odpadki v spomladanski akciji, so vestni uporabniki dostavili 3.773 kilogramov nevarnih odpadkov.

Največji odziv uporabnikov smo zabeležili na lokaciji parkirišča pri Ladjedelnici, v ulici Oktobrske revolucije (pri trafo postaji) in v ulici Drevoreda 1. maja (pri kva baru Oljka).  Nobenega odziva pa ni bilo na lokaciji Jagodja (križišče za Košterlag), na Mala sevi, na Šaredu (cesta proti Jagodju) ter v Kortah pri stari šoli. Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo tokrat največ manjše odpadne električne in elektronske opreme, sledila so odpadna jedilna olja, neuporabna zdravila ter odpadne barve.

Z vidika odziva oz. udeležbe uporabnikov in količine zbranih odpadkov, ocenjujemo tudi letošnjo akcijo kot zelo uspešno. 

Uporabnike hkrati vabimo, da se za oddajo nevarnih odpadkov, kot so: odpadna jedilna olja, manjšo električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev, poslužijo tudi posebnih zabojnikov, ki so postavljeni na različnih lokacijah po celotnem območju občine Izola. Seznam lokacij zabojnikov je dosegljiv na spletni strani Komunale Izola, pod rubriko dejavnosti / zbiranje in odvoz odpadkov / D - zbiralnice nevarnih odpadkov.

Oddaja manjših nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (manjše baterije, kartuše, neuporabna kozmetika, zdravila, ipd.), je mogoča tudi na sedežu Komunale Izola ali v prostorih Centra uporabnih odpadkov na naslovu  Muzčeva 7 v Izoli. 

Sicer pa lahko uporabniki (fizične osebe) nevarne odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, skozi celo leto, brezplačno oddajo na Zbirni center Izola.

Udeležencem akcije se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.