^Na vrh

RSS

V sredo, 26.11.2019, smo v palači Manzioli izpeljali poseben dogodek, ki smo ga poimenovali "Ponovno uporabo spremeni v navado". Gre za prvi dogodek v sklopu programa "Zelene javne institucije", s katerim želimo s pomočjo izolskih javnih institucije, povzdigniti raven odgovornega ravnanja do okolja, med zaposlenimi v javnih institucijah in posledično med občani ter obiskovalci Izole.  

Na dogodku sta župan, Danilo Markočič in direktor Komunale Izola, Denis Bele, podpisala pismo o nameri, t.i. Zeleno listino, katera simbolizira pričetek ozaveščevalne akcije o pomenu prednostnih načinov ravnanja z okoljem, ponovni uporabi in preprečevanju nastajanja odpadkov v izolskih javnih ustanovah. S tem sta zaposlenim v javnih upravah podelila osrednjo družbeno vlogo vzornic oz. vzornikov in komunikatorjev, pri širjenju naših prizadevanj na širšo ciljno publiko.Izredno nas je razveselila tudi informacija podana s strani župana Izole, da se že z otvoritvijo Ledenega otoka obetajo spremembe, saj bodo gostinci poslovali brez plastične embalaže.

Tokratni dogodek je bil namenjen predvsem ženskam, saj menimo, da so v družbi vzornice in hkrati nosilke navad povezanih z nakupovanjem in nošnjo oblačil. Na naše povabilo so bile tokratne udeleženke predstavnice javnih ustanov,  katerim je bil še posebej namenjeni drugi vrhunec dogodka - izmenjevalnico oblačil in modnih dodatkov. Udeleženske so ob prihodu s seboj prinesle nekaj kosov lepo ohranjenih oblačil in modnih dodatkov, nato pa so same izkusile kako preprosta in učinkovita je lahko praksa izmenjave.

Dogodek je dopolnila tudi razstava unikatnih oblačil iz odsluženega jeansa novogoriške ustvarjalke Ane Jug. Oblekle so jih tudi vzornice izmenjave in ponovne uporabe: izolska podžupanja Agnese Babič, flavtistka Alenka Zupan in oblikovalka nakita Sandra Kocjančič. Zanje je izmenjava oblačil alternativa hitri modi in predvsem odziv v prid zmanjševanju onesnaževanja, saj je tekstilna industrija drugi največji onesnaževalec na svetu. 

Sicer je izmenjava oz. ponovna uporaba odsluženih uporabnih predmetov, glavno vodilo našega Centra Uporabnih Predmetov, nastalega v sklopu projekta Uporabni odpadki, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt povezuje štiri partnerje: Komunalo Izola, Okolje Piran, Zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre IstraTerra ter  podjetje Laky sortiranje, in je  omogočil  vzpostavitev in odprtje Centra Uporabnih Predmetov na Muzčevi uici v Izoli. V času od odprtja, spomladi letos, ima center vsakodnevno visok obisk. Uporabniki izmenjujejo knjige, otroške igrače, posodo, čevlje, modne dodatke in druge reči. Daleč pred vsemi predmeti prednjači izmenjava oblačil. 

V Komunali Izola ugotavljamo, da je ločevanje odpadkov med občani sprejeto in tudi uspešno. Glavni namen programa "Zelene javne institucije" je nadaljevanje ozaveščanja o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki, uporabi okolju prijaznih izdelkov in ponovni uporabi. Pri tem pa vidimo velik potencial in možnosti za širitev naših prizadevanj na širšo ciljno publiko, v povezovanju in sodelovanju z javnim institucijami v Izoli. In prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi uspeli doseči še boljše rezultate v odgovornem odnosu do okolja.

 

Vsaka sprememba je potrebna najprej pri nas samih in nato smo lahko zgled tudi ostalim. Bodimo torej zgled.

 

 

 

 

Nocojšnje izredne vremenske razmere, so botrovale tudi poplavljanju morja v Izoli. Dežurna ekipa Komunale Izola je bila za zaradi slabih vremenskih napovedi na terenu že včeraj popoldan. Takoj ko je morje doseglo kritično višino, se je dežurna ekipa še dodatno okrepila in nemudoma pričela z aktivnostmi za omejitev poplavljanja. V  poznih popoldanskih urah je morje najprej poplavilo Veliki trg v Izoli, kjer je v kratkem času višina vode dosegla cca. 40-45 cm. Južni veter in obilno deževje sta prispevala k temu, da je voda poplavila tudi nižje ležeče mestne ulice –prodrla je vse do Gasilske ulice.

Naši zaposleni so iz odtočnih kanalov odstranjevali lubje in druge naplavine, ki so ovirale odtekanje vode, preverjali in čistili meteorne jaške in rešetke ter pomagali pri prenosu in postavitvi protipoplavnih vreč. Prve vreče s peskom je Komunala Izola pripravila in pripeljala ob 20.40 uri, s katerimi je zavarovala Ulico ob stolpu in Gasilsko ulico. V nadaljevanju so za potrebe gasilcev, pripravili še 100 dodatnih protipoplavnih vreč.

Po izvedenih najnujnejših interventnih delih, je v nočnih urah sledil še ogled območja Svetilnika, kjer je morje nanosilo kamenje in ob tem poškodovalo pomol.

Danes, okrog 5. ure zjutraj, se je ponovno izvedel pregled vzdolž obale ob mestnem jedru. Ob 6. uri je morje pričelo ponovno poplavljati na območju Velikega trga. Delavci so bili nemudoma aktivirani in ponovno pričeli s čiščenjem odtokov in jaškov ter javnih površin na Sončnem nabrežju.

Na Komunali Izola smo danes zjutraj pripravili in odpeljali še 250 protipoplavnih vreč (7500 kg peska) ter v dogovoru s Civilno zaščito pripravili še 50 dodatnih oz. rezervnih vreč.

Ob 8.00 uri so delavci Komunale, skupaj z redarstvom, Civilno zaščito, občani ter gasilci, začeli z raznosom protipoplavnih vreč in nudili pomoč pri reševanju poplavljenih stanovanj,  poslovnih prostorov, trgovin, itd.

Kljub višji plimi, je bilo danes zjutraj poplavljeno manjše območje, saj sta pojenjala tako južni  veter kot deževje. Voda je na Velikem trgu segala 20 -25 cm visoko, na Manziolijevem trgu in Kocjančičevi ulici 20 cm, poplavljen je bil tudi del Ljubljanske ulice. Okrog 9.20 ure je nato voda pričela upadati. Sledilo je pometanje ulic in čiščenje glavnih prometnic v Izoli.

Višina morja je v pretekli noči dosegla najvišji nivo po letu 1969.

Komunala Izola je preventivno (v kolikor se stanje še ne bi umirilo) poskrbela za nabavo dodatnih zalog peska, vreč in ostalega potrebnega materiala, za preprečitev oz. omejitev poplavljanja morja.

Kanalizacijski sistem v občini Izola, s katerim upravlja Komunala Izola, je ves čas izrednih razmer deloval brezhibno in brez zastojev.

Tudi v tokratnih izrednih vremenskih razmerah, je Komunala Izola dokazala, da so vse ekipe zaposlenih dobro organizirane in pripravljene tudi na takšne izredne vremenske razmere ter da je skrb za zaščito javne infrastrukture, kot tudi nudenje pomoči občanom, na prvem mestu.

   

 

 

Uporabnike obveščamo, da bo zaradi praznika "Dan spomina na mrtve", spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer :

- v četrtek, 31. 10. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po rednem urniku,

- v petek, 1. 11. 2019 odvoza odpadkov ne bo,

- v soboto, 2. 11. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po petkovem urniku.

Za morebitne informacije smo pred prazniki na razpolago še v sredo, 30. 10. 2019, do 15. ure, na telefonski številki 05/ 66 34 950.

 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, je priložnost, ko lahko občani na priročnejši, predvsem pa ustrezen in okolju prijazen način, predajo neuporabne nevarne odpadke, ki se nakopičijo v domače okolju.

V času nedavno zaključene akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 22. in 26. oktobrom 2019, smo zbrali 1.910 kilogramov nevarnih odpadkov.

Akcija je letos potekala že drugič. Skupaj z zbranimi nevarnimi odpadki v spomladanski akciji, so vestni uporabniki dostavili 3.773 kilogramov nevarnih odpadkov.

Največji odziv uporabnikov smo zabeležili na lokaciji parkirišča pri Ladjedelnici, v ulici Oktobrske revolucije (pri trafo postaji) in v ulici Drevoreda 1. maja (pri kva baru Oljka).  Nobenega odziva pa ni bilo na lokaciji Jagodja (križišče za Košterlag), na Mala sevi, na Šaredu (cesta proti Jagodju) ter v Kortah pri stari šoli. Med oddanimi nevarnimi odpadki je bilo tokrat največ manjše odpadne električne in elektronske opreme, sledila so odpadna jedilna olja, neuporabna zdravila ter odpadne barve.

Z vidika odziva oz. udeležbe uporabnikov in količine zbranih odpadkov, ocenjujemo tudi letošnjo akcijo kot zelo uspešno. 

Uporabnike hkrati vabimo, da se za oddajo nevarnih odpadkov, kot so: odpadna jedilna olja, manjšo električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev, poslužijo tudi posebnih zabojnikov, ki so postavljeni na različnih lokacijah po celotnem območju občine Izola. Seznam lokacij zabojnikov je dosegljiv na spletni strani Komunale Izola, pod rubriko dejavnosti / zbiranje in odvoz odpadkov / D - zbiralnice nevarnih odpadkov.

Oddaja manjših nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (manjše baterije, kartuše, neuporabna kozmetika, zdravila, ipd.), je mogoča tudi na sedežu Komunale Izola ali v prostorih Centra uporabnih odpadkov na naslovu  Muzčeva 7 v Izoli. 

Sicer pa lahko uporabniki (fizične osebe) nevarne odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, skozi celo leto, brezplačno oddajo na Zbirni center Izola.

Udeležencem akcije se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Bliža se dan spomina na pokojne. V tem času, obiskovalci pokopališč prižgejo sveče in prinašajo cvetje na grobove, v spomin na pokojne. Količine odpadkov na pokopališčnih se v tem obdobju občutno povečajo.

Na pokopališču v Izoli in na pokopališču v Kortah, imamo za obiskovalce pokopališč urejenih 9 ekoloških otokov, v katerih je 25 zabojnikov, namenjenih izključno za oddajo odpadnih nagrobnih sveč.

V letu 2018, so obiskovalci odvrgli v zabojnike 6.700 kg odpadnih sveč, kar je za 3.216 kg manj kot v letu 2017. Do 15. oktobra 2019, smo na občinsko deponijo oddali 3.700 kg odpadnih sveč in predvidevamo, da jih bomo do konca leta zbrali količinsko manj kot v letu 2018.
Z ustreznim osveščanjem in manjšo uporabo nagrobnih sveč, smo skupaj z obiskovalci pokopališč, vplivali na zmanjšanje količin tovrstnih odpadkov. Da je tako ravnanje pravilno, se zavedajo tudi obiskovalci pokopališč, ki svojo hvaležnost in ljubezen pokojnim izkazujejo tudi na način, ki je okolju bolj prijazen.
Preprečevanje ustvarjanja in zmanjševanje količin odpadkov mora biti prednostna naloga vseh nas. Zato moramo spodbujati ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in naj predvsem sami zmanjšujemo njihovo količino. S takim ravnanjem omogočamo boljše možnosti za ohranjanje manj obremenjenega naravnega okolja tako za prihodnje generacije ljudi, kot tudi živali in rastline.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.