^Na vrh

 

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,4 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 507,51 EUR;
b) Koprska ulica 18, v izmeri 62,8 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 485,09 EUR;
 

Več...

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.