Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola na naslovu Koprska ulica 3 in Smrekarjeva ulica 27