Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola (Manziolijev trg 6 in Veliki trg 1)