Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola (Koprska ulica 34 in Smrekarjeva ulica 37)