Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola (Cankarjev drevored 29, Ul. Prekomorskih brigad 4, Ljubljanska ulica 2)