Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola