^Na vrh

15.7.2019

REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 15.7.2019 pod št. JN004989/2019-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

19.6.2019

NAKLADANJE  IN PREVOZ GRADBENIH ODPADKOV 

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 19.6.2019  pod št. JN004242/2019-W01

Razpisna dokumentacija

 

11.6.2019

NAKUP RABLJENEGA DELOVNEGA STROJA 

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 11.6.2019  pod št. JN003945/2019-W01

Razpisna dokumentacija

 

 

28.5.2019

PREVZEM ODPADKOV IZ OBČINE IZOLA 

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 28.5.2019  pod št. JN003496/2019-B01

Razpisna dokumentacija

 

6.5.2019

DOBAVA GORIVA ZA OBDOBJE DVEH LET

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 6.5.2019  pod št. JN002816/2019-W01

Razpisna dokumentacija

 

4.4.2019

 

DOBAVA POMETALNO SESALNEGA STROJA Z OBROČNIM ODPLAČEVANJEM FINANČNI LIZING

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 4.4.2019  pod št. JN002017/2019-W01

Razpisna dokumentacija

 

19.10.2018

PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 19.10.2018  pod št. JN007289/2018-W01

Razpisna dokumentacija

 

 

16.10.2018

IZBIRA IZVAJALCA ZA IZVAJANJE STORITVE ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE IZOLA IN DRUGA DELA PO NAROČILU NAROČNIKA

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 16.10.2018 pod št. JN007205/2018-B01

Razpisna dokumentacija

 

 

23.3.2018

DOBAVA KANALIZACIJSKIH MATERIALOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 23.3.2018  pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

13.3.2018

STROJNA KOŠNJA CESTNIH BANKIN IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN NA PODROČJU OBČINE IZOLA

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 13.3.2018  pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

 

7.2.2018

STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV Z OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIMI ČISTILI ZA OBDOBJE DVEH LET

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 7.2.2018  pod št. JN000715 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 


 

29.1.2018

DOBAVA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA OBDOBJE TREH LET

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 29.1.2018  pod št. JN000491 / 2018-W01. Predmet javnega naročila je Dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje treh let

Razpisna dokumentacija

 

 

6.12.2017

DOBAVA PLAVAJOČIH POMOLOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 6.12.2017  pod št. JN010031 / 2017-W01. Predmet javnega naročila je Dobava plavajočih pomolov

Razpisna dokumentacija

 

28.9.2017

PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 28.9.2017  pod št. JN008484 / 2017-W01. Predmet javnega naročila je Prevzem pri odvozu ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

Razpisna dokumentacija

 

 

 

13.8.2014

Kot naročnik po Zakonu o javnem naročanju in kot organ po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo dolžni upravičencem zagotoviti kopijo zahtevane dokumentacije v skladu z navedenimi zakoni. V ta namen se uporablja Cenik za kopiranje dokumentov.

CENIK - ZA KOPIRANJE DOKUMENTOV

23.3.2018

DOBAVA KANALIZACIJSKIH MATERIALOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 23.3.2018  pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

23.3.2018

DOBAVA KANALIZACIJSKIH MATERIALOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 23.3.2018  pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

19.10.2018

PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 19.10.2018  pod št. JN007289/2018-W01

Razpisna dokumentacija

 

6.5.2019

DOBAVA GORIVA ZA OBDOBJE DVEH LET

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 6.5.2019  pod št. JN002816/2019-W01

Razpisna dokumentacija

 

28.5.2019

PREVZEM ODPADKOV IZ OBČINE IZOLA 

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je Komunala Izola objavila javno naročilo dne 28.5.2019  pod št. JN003496/2019-B01

Razpisna dokumentacija

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.