^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Razpis za neprofitno najemnino
Dokument  SLO 
Dokument  ITA 
Vloga

 

 

NAROČANJE ZABOJNIKA

ZA KOSOVNE ODPADKE IN ZELENI REZ

 

 

 

 

      Kopija_od_PAPIR                  1  

Navodila za ločeno zbiranje papirja in kartonske embalaže

 

V zabojnik modre barve in rdečo nalepko z napisom papir in kartonska embalaža odlagamo:

časopise, revije, prospekte, listine, kataloge, brošure, šolske zvezke, pisma, kuverte, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, zmečkan papir,manjše kartonske škatle in embalaža prehrambenih artiklov (riža, soli, testenin, otroške hrane,..), kartonske embalaže pralnih praškov in raznih manjših aparatov, papirnate serviete, prtičke in valovito lepenko ter kartonaste podstavke. 

POZOR! sem nikakor ne sodijo:

z živili umazana ali prepojena papirnata ali kartonska embalaža (odložimo med ostale odpadke), tetrapak embalaža za mleko in pijačo (odložimo v zabojnik z napisom plastična in kovinska embalaža), celofan (odložimo med ostale odpadke), tapete (odložimo med ostale odpadke), vreč za cement in krmo (odložimo med ostale odpadke).

Kako pravilno odložimo papir in kartonsko embalažo: 

Preden papir in kartonsko embalažo odložimo v zabojnik jo zložimo ali raztrgamo, tako, da lahko gre čez odprtine. Večjo kartonsko embalažo, ki je zaradi velikosti ne moremo odložiti v zabojnik, jo občani (z zadnjim odrezkom potrdila plačila komunalnih storitev) dostavijo brezplačno na zbirni center.

           PLASTIKA                  4  

Navodila za ločeno zbiranje plastične in kovinske embalaže

 

V zabojnik modre barve in rumeno nalepko z napisom plastična in kovinska embalaža odlagamo:

folije in vrečke, plastenke za pijačo, plastenke za čistila in pralna sredstva, lončki za jogurt in druge mlečne proizvode, margarine, plastenke za majonezo, ketchap, stiropor za manjše embaliranje gospodinjskih aparatov, zabavne elektronike, računalnikov.

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

cvetlični lončki (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), škatle za orodje (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), čajni filtri vrečk (med biološke odpadke), voščeni ovoj za sir (odložimo med ostale odpadke), ovitki klobas  (odložimo med ostale odpadke), škatle za prometne trikotnike (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), embalaža motornega olja (sodijo med nevarne odpadke), tekstil (poseben moder zabojnik za tekstil), embalaže lakov, barv, olj (sodijo med nevarne odpadke). 

Izdelki, ki niso plastična in kovinska embalaža – trda plastika (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center).

Pravilen način ravnanja z embalažo preden jo odložimo v zabojnik:

Plastično embalažo vedno izpraznimo, odstranimo papir okoli nje, odstranimo pokrovček in jo stisnemo, da zmanjšamo njen volumen. Pokrovček lahko odvržemo skupaj s plastenko v zabojnik. Zamaške lahko zbiramo posebej in jih dostavimo v zabojnik  pri vhodu na upravo Komunale Izola. Zbrane zamaške zbiramo za dobrodelne namene.

Pločevinke in konzerve je treba splakniti preden jih odložimo, da odstranimo ostanke hrane, tako preprečimo širitev neprijetnih vonjav. Pločevinko, če je mogoče jo tudi stisnemo.

           SLIKE_DABI_122-napol                  3  

Navodila za ločeno zbiranje steklene embalaže

 

V zabojnik modre barve in belo nalepko z napisom steklena embalaža odlagamo:

kozarce za vlaganje, prazne steklenice, stekleničke živil in steklene črepinje. 

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

okenska stekla (zbiramo na zbirnem centru), porcelan (odložimo med ostale odpadke), sijalke (sodijo med nevarne odpadke), ogledala (zbiramo na zbirnem centru). 

Pravilen način ravnanja s stekleno embalažo preden jo odložimo v zabojnik:

Stekleno embalažo vedno izpraznimo in jo splaknemo, tako preprečimo širitev neprijetnih vonjav, odstranimo papir okoli nje ter odstranimo pokrovček katerega odložimo v zabojnik plastične in kovinske embalaže.

           SLIKE_DABI_117-napol                  2 

Biološki odpadki

V zabojnik rjave barve zin belo/rjavo nalepko z napisom bio odpadki odlagamo samo odpadke, ki so primerni za kompostiranje:

Kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Zeleni vrtni odpad: trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo adje, stelja malih rastlinojedih.

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

Plastične vrečke, plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki ter plenice.

Bioloških odpadkov ne smete v zabojnik odložiti v plastičnih vrečkah. Priporočamo vam, da jih odložite v biorazgradljivih vrečkah ali jih zavijete v papir.

   

           ostali_odpadki-polovica 

Ostali odpadki

V zabojnik zelene barve za ostale odpadke odlagamo samo nekoristne odpadke kot so: 

higienski artikli (vložki, plenice, ušesne palčke, ..), vrečke za sesalec, zobne ščetke, umazane vrečke, umazan ovojni papir, onesnažen papir, ohlajen pepel, lepilni trakovi, porcelan, šiviljski, tapete.

 

 

article thumbnailS 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo. V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot...
article thumbnail1.1  Predmet razpisa Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020. Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.   Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po...
Več vNOVICE  
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.