^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

 

      Kopija_od_PAPIR                  1  

Navodila za ločeno zbiranje papirja in kartonske embalaže

 

V zabojnik modre barve in rdečo nalepko z napisom papir in kartonska embalaža odlagamo:

časopise, revije, prospekte, listine, kataloge, brošure, šolske zvezke, pisma, kuverte, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, zmečkan papir,manjše kartonske škatle in embalaža prehrambenih artiklov (riža, soli, testenin, otroške hrane,..), kartonske embalaže pralnih praškov in raznih manjših aparatov, papirnate serviete, prtičke in valovito lepenko ter kartonaste podstavke. 

POZOR! sem nikakor ne sodijo:

z živili umazana ali prepojena papirnata ali kartonska embalaža (odložimo med ostale odpadke), tetrapak embalaža za mleko in pijačo (odložimo v zabojnik z napisom plastična in kovinska embalaža), celofan (odložimo med ostale odpadke), tapete (odložimo med ostale odpadke), vreč za cement in krmo (odložimo med ostale odpadke).

Kako pravilno odložimo papir in kartonsko embalažo: 

Preden papir in kartonsko embalažo odložimo v zabojnik jo zložimo ali raztrgamo, tako, da lahko gre čez odprtine. Večjo kartonsko embalažo, ki je zaradi velikosti ne moremo odložiti v zabojnik, jo občani (z zadnjim odrezkom potrdila plačila komunalnih storitev) dostavijo brezplačno na zbirni center.

           PLASTIKA                  4  

Navodila za ločeno zbiranje plastične in kovinske embalaže

 

V zabojnik modre barve in rumeno nalepko z napisom plastična in kovinska embalaža odlagamo:

folije in vrečke, plastenke za pijačo, plastenke za čistila in pralna sredstva, lončki za jogurt in druge mlečne proizvode, margarine, plastenke za majonezo, ketchap, stiropor za manjše embaliranje gospodinjskih aparatov, zabavne elektronike, računalnikov.

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

cvetlični lončki (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), škatle za orodje (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), čajni filtri vrečk (med biološke odpadke), voščeni ovoj za sir (odložimo med ostale odpadke), ovitki klobas  (odložimo med ostale odpadke), škatle za prometne trikotnike (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center), embalaža motornega olja (sodijo med nevarne odpadke), tekstil (poseben moder zabojnik za tekstil), embalaže lakov, barv, olj (sodijo med nevarne odpadke). 

Izdelki, ki niso plastična in kovinska embalaža – trda plastika (odložimo med trdo plastiko, dostava na zbirni center).

Pravilen način ravnanja z embalažo preden jo odložimo v zabojnik:

Plastično embalažo vedno izpraznimo, odstranimo papir okoli nje, odstranimo pokrovček in jo stisnemo, da zmanjšamo njen volumen. Pokrovček lahko odvržemo skupaj s plastenko v zabojnik. Zamaške lahko zbiramo posebej in jih dostavimo v zabojnik  pri vhodu na upravo Komunale Izola. Zbrane zamaške zbiramo za dobrodelne namene.

Pločevinke in konzerve je treba splakniti preden jih odložimo, da odstranimo ostanke hrane, tako preprečimo širitev neprijetnih vonjav. Pločevinko, če je mogoče jo tudi stisnemo.

           SLIKE_DABI_122-napol                  3  

Navodila za ločeno zbiranje steklene embalaže

 

V zabojnik modre barve in belo nalepko z napisom steklena embalaža odlagamo:

kozarce za vlaganje, prazne steklenice, stekleničke živil in steklene črepinje. 

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

okenska stekla (zbiramo na zbirnem centru), porcelan (odložimo med ostale odpadke), sijalke (sodijo med nevarne odpadke), ogledala (zbiramo na zbirnem centru). 

Pravilen način ravnanja s stekleno embalažo preden jo odložimo v zabojnik:

Stekleno embalažo vedno izpraznimo in jo splaknemo, tako preprečimo širitev neprijetnih vonjav, odstranimo papir okoli nje ter odstranimo pokrovček katerega odložimo v zabojnik plastične in kovinske embalaže.

           SLIKE_DABI_117-napol                  2 

Biološki odpadki

V zabojnik rjave barve zin belo/rjavo nalepko z napisom bio odpadki odlagamo samo odpadke, ki so primerni za kompostiranje:

Kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Zeleni vrtni odpad: trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo adje, stelja malih rastlinojedih.

POZOR! Sem nikakor ne sodijo:

Plastične vrečke, plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki ter plenice.

Bioloških odpadkov ne smete v zabojnik odložiti v plastičnih vrečkah. Priporočamo vam, da jih odložite v biorazgradljivih vrečkah ali jih zavijete v papir.

   

           ostali_odpadki-polovica 

Ostali odpadki

V zabojnik zelene barve za ostale odpadke odlagamo samo nekoristne odpadke kot so: 

higienski artikli (vložki, plenice, ušesne palčke, ..), vrečke za sesalec, zobne ščetke, umazane vrečke, umazan ovojni papir, onesnažen papir, ohlajen pepel, lepilni trakovi, porcelan, šiviljski, tapete.

 

 

article thumbnailNocojšnje izredne vremenske razmere, so botrovale tudi poplavljanju morja v Izoli. Dežurna ekipa Komunale Izola je bila za zaradi slabih vremenskih napovedi na terenu že včeraj popoldan. Takoj ko je morje doseglo kritično višino, se je dežurna ekipa še dodatno okrepila in nemudoma pričela z aktivnostmi za omejitev poplavljanja. V  poznih popoldanskih urah je morje najprej poplavilo Veliki trg v Izoli, kjer je v kratkem času višina vode dosegla cca. 40-45 cm. Južni veter in obilno deževje sta...
article thumbnailAkcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, je priložnost, ko lahko občani na priročnejši, predvsem pa ustrezen in okolju prijazen način, predajo neuporabne nevarne odpadke, ki se nakopičijo v domače okolju. V času nedavno zaključene akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 22. in 26. oktobrom 2019, smo zbrali 1.910 kilogramov nevarnih odpadkov. Akcija je letos potekala že drugič. Skupaj z zbranimi nevarnimi odpadki v spomladanski akciji, so vestni...
article thumbnailUporabnike obveščamo, da bo zaradi praznika "Dan spomina na mrtve", spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer : - v četrtek, 31. 10. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po rednem urniku, - v petek, 1. 11. 2019 odvoza odpadkov ne bo, - v soboto, 2. 11. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po petkovem urniku. Za morebitne informacije smo pred prazniki na razpolago še v sredo, 30. 10. 2019, do 15. ure, na telefonski številki 05/ 66 34 950.   Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za...
article thumbnailBliža se dan spomina na pokojne. V tem času, obiskovalci pokopališč prižgejo sveče in prinašajo cvetje na grobove, v spomin na pokojne. Količine odpadkov na pokopališčnih se v tem obdobju občutno povečajo. Na pokopališču v Izoli in na pokopališču v Kortah, imamo za obiskovalce pokopališč urejenih 9 ekoloških otokov, v katerih je 25 zabojnikov, namenjenih izključno za oddajo odpadnih nagrobnih sveč. V letu 2018, so obiskovalci odvrgli v zabojnike 6.700 kg odpadnih sveč, kar je za 3.216 kg manj...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

 

Center ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.