Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zbiranje odpadkov v posebnih zabojnikih / zbiralnikih

Kosovni odpadki

Vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima možnost dvakrat letno brezplačno naročiti zabojnik velikosti 5m3 za odvoz kosovnih odpadkov.
Kaj lahko odložite v zabojnik za kosovne odpadke?

Male gospodinjske aparate in belo tehniko, električno in elektronsko opremo, športne rekvizite (smuči, kolo, itd.), lesene odpadke, vzmetnice, preproge, les, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo, igrače, razni sodi, otroške vozičke, manjša sanitarna oprema (umivalnik, školjka, bide, itd.), odpadno železo in barvne kovine.

Kaj ne smete odložiti v zabojnik za kosovne odpadke?

Zeleni rez, odpadke, ki nastajajo pri dejavnostih, mešane komunalne odpadke, tekstil, odpadke, ki sodijo na ekološki otok (kartoni, papir), gradbeni material in nevarne odpadke.

Odlaganje kosovnih odpadkov na ekološke otoke in v naravo ni dovoljeno!

Kontakti za naročilo 5m3 zabojnika za kosovne odpadke

Telefon

05 / 66 34 928

Elektronski naslov

zbirnicenter@komunala-izola.si

Kontakti za naročilo manjšega vozila (do 3m3) za kosovne odpadke

Telefon

05 / 66 34 950

Elektronski naslov

odvozi@komunala-izola.si

Zeleni rez oz. vrtni odpad

Vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima možnost enkrat letno brezplačno naročiti zabojnik velikosti 5 m3 za odvoz zelenega reza.
Kaj lahko odložite v zabojnik za zeleni rez?

Večje količine obrezanega vejevja, grmičevja, pokošene trave ali žive meje, odpadnega listja, rož, zemlje ali drugih odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju opravil na vrtovih, njivah, sadovnjakih ali v okolici domov.

V primeru manjših količin zelenega reza (do cca 3m3), lahko uporabniki naročijo odvoz z manjšim tovornim vozilom, še manjše količine, pa lahko po (obveznem) predhodnem dogovoru, oddajo v vrečah.

Za nakladanje odpadnega zelenega reza mora poskrbeti naročnik sam.

Kontakti za naročilo 5m3 zabojnika za zeleni rez

Telefon

05 / 66 34 928

Elektronski naslov

zbirnicenter@komunala-izola.si

Kontakti za naročilo manjšega vozila (do 3m3) za zeleni rez

Telefon

05 / 66 34 950

Elektronski naslov

odvozi@komunala-izola.si

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko uporabniki oddajo le ob posebnih akcijah, ki potekajo s premično zbiralnico odpadkov ali neposredno na zbirnem centru, pri čemer morajo predložitvi zadnje potrdilo o plačilu komunalnih storitev v občini Izola .

Na območju občine Izola poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico v mesecu maju in oktobru.

Manjše nevarne odpadke iz gospodinjstev (baterije, kartuše, neuporabna kozmetika, zdravila ipd.) lahko uporabniki (fizične osebe) brezplačno oddajo tudi na/v:

  • sedežu Komunale Izola, Industrijska cesta 8, Izola in
  • prostoru Centra uporabnih predmetov na Muzčevi ulici 7 v Izoli.
Kaj sodi med nevarne odpadke?

Stara zdravila in kozmetika, uporabljeno jedilno olje, odpadno motorno olje, odslužena svetila, razne kemikalije, barve, baterije in akumulatorji, kozmetika, zdravila, laki in spreji.

Odpadno jedilno olje, akumulatorje, baterije in manjše elektronske aparate ter zdravila, lahko oddate tudi v posebne zbiralnike oz. namenske zabojnike, ki so postavljenih na več lokacijah na območju občine Izola.

 
Zbiralniki za odpadna jedilna olja so nameščeni na sledečih lokacijah:
 • parkirišče Ladjedelnica (nasproti stadiona, pri črpališču)
 • Jagodje, Ulica proletarskih brigad (pri blokih),
 • Livade, Ulica Franeta Marušiča,
 • Livade, parkirišče Emilia Driolia – Zvonimira Miloša,
 • Ulica oktobrske revolucije,
 • Leninova ulica,
 • Korte, zadružni dom,
 • Šared, avtobusna postaja.
 
Ulični zbiralniki za odsluženo manjšo električno in elektronsko opremo so nameščeni na/v:
 • Trgu Sv. Mavra,
 • Livadah, ob cesti A (ob zbiralniku za odpadna olja in oblačila),
 • Ulici Proletarskih brigad (ob otroškem igrišču),
 • Dantejevi ulici (ob cerkvi Sv. Roka) ter
 • Maliji (ob avtobusni postaji).

V ulične zabojnike lahko odlagate male gospodinjske aparate, prenosne baterije in akumulatorje, ostalo malo opremo in orodje, igrače (ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje) ter računalniško opremo in zabavno elektroniko.

 
Zabojnik za neuporabna zdravila je nameščen:
 • na sedežu Komunale Izola (pri recepciji).

Stara in neuporabljena zdravila lahko oddate tudi v najbližji lekarni. 

Oblačila in obutev

Oblačila, obutev in hišni tekstil, ki nam ne služi več, a je(so) še vedno primerna za uporabo, lahko oddamo v namenske zabojnike za oblačila. Pomembno je ,da so oddane stvari čiste, nepoškodovane in zložene v vrečke (da se prepeči morebitni stik z nečistočo), saj bodo le takšna lahko predana v nadaljnjo uporabo.

Na območju občine Izole imamo postavljenih šest namenskih zabojnikov, za oblačila oz. tekstil in obutev, in sicer:

 • v Drevoredu 1. maja (pred starim zdravstvenim domom) – KS Haliaetum,
  v ulici IX. korpusa, Livade (ob cesti za šolo),
 • v ulici Proletarskih brigad, Jagodje (pri otroškem igrišču),
 • na Šaredu (avtobusna postaja),
 • na Maliji (avtobusna postaja),
 • v Kortah,
 • v Ulici Oktobrske revolucije (pri transformatorski postaji),
 • na Trgu Sv. Mavra (ob ekološkem otoku),
 • v Kosovelovi ulici (za črpališčem).
Kaj lahko odložite v zabojnik za oblačila in obutev

Nepoškodovana rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil.