Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zbiranje in odvoz ločenih odpadkov

“Z ločenim zbiranjem gospodinjskih odpadkov lahko njihovo količino zmanjšamo za več kot 50%, saj jih je mogoče koristno uporabiti in predelati v ponovno uporabne predmete."

Zbiranje odpadkov na ekoloških otokih

Uporabniki občine Izola imajo možnost odlaganja ločeno zbranih frakcij v namenske zabojnike, ki se nahajajo na urejenih ekoloških otokih oz. zbiralnicah odpadkov.

Zabojniki se glede na vrsto frakcije (odpadka) ločijo po barvi, opremljeni pa so tudi z označevalnimi nalepkami, ki označujejo
ustrezno vrsto oz. skupino odpadkov.

Zbiralnice odpadkov - pogoji in smernice ureditve zbiralnice odpadkov

Zbiranje odpadkov v posebnih zabojnikih/zbiralnikih

Kosovne odpadke, zeleni rez oz. vrtni odpad, nevarne odpadke ter odrabljene tekstilne izdelke in obutev, se zbira ob namensko organiziranih akcijah oz. se jih odlaga v za-to namenjene zabojnike/zbiralnike.