^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Razpis za neprofitno najemnino
Dokument  SLO 
Dokument  ITA 
Vloga

 

 

NAROČANJE ZABOJNIKA

ZA KOSOVNE ODPADKE IN ZELENI REZ

 

 

 

Za celotno industrijo, obrti in ustanove v občini Izola je organizirano zbiranje in odvoz odpadkov na podoben način kot velja za gospodinjstva pri vseh večjih proizvajalcih odpadkov se le ti zbirajo v 5 m3 kontejnerjih in odvažajo po potrebi oziroma v dogovoru s podjetjem. Ostala manjša podjetja imajo v uporabi 1100, 770, 240 ali 120 litrske posode oziroma posode manjšega volumna, ki se odvažajo dvakrat tedensko. V poletnem času in sicer od junija do septembra, se odpadke iz turističnih naselij, plaž, avtokampov in gostišč odvaža vsak dan. V posode za odpadke in kontejnerje, ki so last podjetja, nekateri pa tudi last posameznih podjetij, se odlagajo predvsem naslednji odpadki:
 
- biološko razgradljivi odpadki,
- ostali komunalni odpadki,
- železni odpadki,
- pločevinasti odpadki,
- papir,
- plastični odpadki in
- kartonska embalaža. 
 
Našteti odpadki so predvsem iz živilsko  predelovalne dejavnosti, storitvene in proizvodne dejavnosti, trgovin, poslovnih trgovinskih centrov, gasilske in hotelske dejavnosti, turizma, plaž bencinskih servisov, bolnišnice in zdravstvenega doma, domov, vrtcev, šol, klubov ter pokopališča.

 

article thumbnailS 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo. V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot...
article thumbnail1.1  Predmet razpisa Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020. Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.   Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po...
article thumbnailLetošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo zaključili z zbranimi 1.863 kilogrami nevarnih odpadkov. V času trajanja akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki je potekala med 21. in 25. majem 2019, je 262 uporabnikov na varno pripeljalo kar1.863 kilogramov nevarnih odpadkov, kar je za 580 kg več kot v spomladanski akciji lani. V primerjavi s preteklimi leti, je bila zbrana večja količinanevarnih odpadkov, predvsem nevarnih tekočin, saj so jih zbrali kar...
Več vNOVICE  
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.