Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Predelava gradbenih odpadkov (CPGO)

Na lokaciji Zbirnega centra Izola deluje center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki je na lokalnem območju edini center za prevzem gradbenih odpadkov. Za izvajanje te dejavnosti imamo pridobljeno ustrezno okoljevarstveno dovoljenje.

Gradbeni odpadki lahko predstavljajo velik okoljski problem, če zanje ni ustrezne rešitve. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno ločeni in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za različne možnosti uporabe na področju visokih in nizkih gradenj.

Občanom in drugim uporabnikom je z vzpostavitvijo CPGO omogočena ustrezna predaja gradbenih odpadkov v nadaljnjo obdelavo. S tem zmanjšujemo možnost pojavljanja divjih odlagališč, gradbenim odpadkom pa s predelavo dodamo novo uporabno vrednost.

Registrirani smo za sprejem in predelavo naslednjih gradbenih odpadkov:
 • beton,
 • armiran beton,
 • opeka,
 • ploščice, keramika in strešna opeka,
 • mešanica betona, opeke, ploščic in keramike,
 • zemeljski izkopi,
 • tolčenec,
 • neprečiščeni gradbeni material itd.

V CPGO je možno po ugodni ceni nabaviti reciklirane agregate, kateri imajo poročilo o ustreznosti za navedeno uporabo.

S predelavo dobimo recikliran gradbeni izdelek, ki ga je mogoče uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih, na primer:
 • za nasipavanje cest in cevi,
 • utrjevanje zemljišč,
 • kot nasipni material pri vzdrževanju cest,
 • pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji ter pod tlakom objekta,
 • kot podlaga za finalno ureditev dvorišč.

(Več o njihovi uporabi lahko najdete v Priročniku za trajnostno rušenje objektov in recikliranje gradbenih odpadkov, ki ga je izdal Konzorcij projekta ReBirth)

Kontakt

Telefon

05/ 66 34 928

Elektronski naslov

Obratovalni čas CPGO

Od ponedeljka do petka, med 8.00 in 15.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je CPGO zaprt .