Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo (Muzčeva 3)