Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem na naslovih: Koprska 3, Ljubljanska 14, Pittonijeva 2, Alietova 18 in Gregorčičeva 40