Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola (Cankarjev drevored 28 , Ulica Prekomorskih brigad 4)