Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Kateri projekti so aktualni, kje sodelujemo?

Sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih

CUP - Center Uporabnih Predmetov

Center Uporabnih Predmetov je plod projekta ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov. Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

Povezave

O projektu Wastedesign

Projekt se sooča s skupnim izzivom spodbujanja inovativnih zelenih tehnologij za izboljšanje varovanja okolja in učinkovite uporabe virov na področju odpadkov. Splošni cilj je racionalizacija zbiranja komunalnih odpadkov in znižanje deleža nesortiranih in kosovnih odpadkov ter povečanje osveščenosti ciljnih skupin projekta (podjetij/panožnih delavcev ter prebivalstva) glede spodbujanja krožnega gospodarstva.

Glavni učinki so:

1) digitaliziran pilotni sistem, namenjen nadziranju odstotne vrednosti napolnjenosti različnih tipologij Zabojnikov tudi podzemnih v Italiji in Sloveniji;

2) pilotne aktivnosti za vzpostavitev in uporabo vkopanih ali delno vkopanih pametnih zbiralnikov ter postavitev centra ponovne uporabe kosovnih odpadkov.

Potom projekta bo vzpostavljeno čezmejno sodelovanje za določitev in preizkus inovativnih tehnologij na območjih vključenih občin, ki imajo podobne urbane lastnosti in kritične točke: obalna občina ter manjša zgodovinska središča. Rezultati pilotnih študij bodo posredovani vsem subjektom, vključenim v zbiranje odpadkov. Gre za novo rešitev za izmenjavo znanja na čezmejni ravni. Iz recikliranega materiala pa bodo tudi izdelani prototipi ulične opreme, ki bodo prebivalcem ponazarjali otipljivo vrednost recikliranih odpadkov.