^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Lokacija:                                                                                
Kristanov trg 1, 6310 Izola     
                                                                                             
Trnica_2
Urnik:
V zimskem času od 1.10. do 30.4.:
Kmetje: od 7.00 do 13.00 ure
Ostali: od 7.00 do 16.00 ure 
 
V poletnem času od 1.5. do 30.9.:
Kmetje: od 6.00 do 13.00 ure
Ostali: od 6.00 do 20.00 ure
 
Informacije:
France Igor, tel.št. 05 / 66 34 932 
 
Opis:
Po Odloku o organiziranju Javnega podjetja Komunala Izola, št.9 z dne 13.7.1995, je podjetje zadolženo, med drugimi dejavnostmi, tudi za urejanje in vzdrževanje tržnice v mestu. Podjetje skrbi za urejenost in vzdrževanje tržnice s sadjem in zelenjavo na Kristanovem trgu v Izoli. 
 
Po odloku o tržnem redu št. 352-10-14/2005 z dne 02.06.2006, ki ga je izdala Občina Izola (11.člen odloka o tržnem redu) se na tržnici ne sme prodajati naslednje izdelke: 
 
- mleka in mlečnih izdelkov
- vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
- nepakirane in nedeklarirane testenine, olja in kisa,
- zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali ki je preveč mokra, namrznjena,  neprijetnega vonja, uvela ali kako
  drugače neprimerna za prehrano,
- sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali napadeno od škodljivcev in   bolezni,
- gobe, ki so pogojno užitne, prestare, nagnite in ki niso v seznamu užitnih gob,
- rib in morskih sadežev,
- natrtih, razbitih in umazanih jajc,
- živih živali,
- akvarijskih ribic, želvic, hrčkov in ptičev v kletki,
- mesa in mesnih izdelkov,
- semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
- drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene,
- zdravil in pripravkov iz zdravilnih zelišč,
- redkih, zaščitenih in nepoznanih zelišč
- med in drugih čebeljih proizvodov, razen registriranih čebelarjev oz. predelovalcev medu 
 
Opomba:
Omogočamo najem stojnic za razne prireditve izven tržnih površin. Pogoji najema stojnic je predhodni klic za rezervacijo stojnic in dostava soglasja iz strani Občine Izola.
 
article thumbnailKomunala Izola je v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, na območju občine Izola postavila dodatne tri zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila.Zabojniki so postavljeni ob obstoječih ekoloških otokih na naslednjih lokacijah: v Ulici oktobrske revolucije – pri transformatorski postaji, na Trgu Svetega Mavra in Kosovelovi ulici – za črpališčem Izola. Na lokaciji Dantejeve ulice (pri baru Oljka), pa je bil zamenjan poškodovan zabojnik. Umestitev dodatnih...
article thumbnailNa julijski seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola, ki določa nov način obračuna storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Tak način obračuna vključuje število oseb, ob upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza. več...   Komunala Izola, d. o. o.
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
18 Julij 2019
article thumbnail JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola   PREDMET ODDAJE Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori: Veliki trg 12, v izmeri 111,0 m2,znamembnostjo ribarnice. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.139,15 EUR; prostor je zaseden. Obstoječi uporabnik ima prednostno pravico; Veliki trg 4, v izmeri 53,5 m2(uporabne površine 44,3 m2), z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 454,75 EUR; Več...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

 

Center ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.