^Na vrh

OBVEŠČAMO:

 

DO PREKLICA IZREDNIH RAZMER, SE ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA REZA NE IZVAJA!

 

PROSIMO VAS, DA TE ODPADKE DO TAKRAT ZADRŽITE DOMA. HVALA ZA RAZUMEVANJE!

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Lokacija:                                                                                
Kristanov trg 1, 6310 Izola     
                                                                                             
Trnica_2
Urnik:
V zimskem času od 1.10. do 30.4.:
Kmetje: od 7.00 do 13.00 ure
Ostali: od 7.00 do 16.00 ure 
 
V poletnem času od 1.5. do 30.9.:
Kmetje: od 6.00 do 13.00 ure
Ostali: od 6.00 do 20.00 ure
 
Informacije:
France Igor, tel.št. 05 / 66 34 932 
 
Opis:
Po Odloku o organiziranju Javnega podjetja Komunala Izola, št.9 z dne 13.7.1995, je podjetje zadolženo, med drugimi dejavnostmi, tudi za urejanje in vzdrževanje tržnice v mestu. Podjetje skrbi za urejenost in vzdrževanje tržnice s sadjem in zelenjavo na Kristanovem trgu v Izoli. 
 
Po odloku o tržnem redu št. 352-10-14/2005 z dne 02.06.2006, ki ga je izdala Občina Izola (11.člen odloka o tržnem redu) se na tržnici ne sme prodajati naslednje izdelke: 
 
- mleka in mlečnih izdelkov
- vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
- nepakirane in nedeklarirane testenine, olja in kisa,
- zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali ki je preveč mokra, namrznjena,  neprijetnega vonja, uvela ali kako
  drugače neprimerna za prehrano,
- sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali napadeno od škodljivcev in   bolezni,
- gobe, ki so pogojno užitne, prestare, nagnite in ki niso v seznamu užitnih gob,
- rib in morskih sadežev,
- natrtih, razbitih in umazanih jajc,
- živih živali,
- akvarijskih ribic, želvic, hrčkov in ptičev v kletki,
- mesa in mesnih izdelkov,
- semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
- drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene,
- zdravil in pripravkov iz zdravilnih zelišč,
- redkih, zaščitenih in nepoznanih zelišč
- med in drugih čebeljih proizvodov, razen registriranih čebelarjev oz. predelovalcev medu 
 
Opomba:
Omogočamo najem stojnic za razne prireditve izven tržnih površin. Pogoji najema stojnic je predhodni klic za rezervacijo stojnic in dostava soglasja iz strani Občine Izola.
 
article thumbnailKomunala Izola d.o.o. bo v sodelovanju z Občino Izola,  gospodarskim subjektom, ki v tem kriznem obdobju zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/20 s spremembami), ki je stopil v veljavo dne 16. 3. 2020 , ne smejo izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično ne generirajo odpadkov, v celoti oprostila plačilo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Do...
article thumbnailSpoštovane občanke in občani. Kljub pozivom, da se v času izrednih razmer vzdržite odlaganja kosovnih odpadkov in zelenega reza na javne površine in na ekološke otoke, žal opažamo, da številni posamezniki tovrstne odpadke še vedno brezvestno odlagajo. Glede na to, da se zaradi izrednih razmer, odvoz kosovnih odpadkov in zelenega reza začasno ne izvaja, se s takšnim ravnanjem le dodatno in po nepotrebnem, obremenjuje delavce komunale, ki delajo sedaj v okrnjenih sestavah, a kljub temu...
article thumbnailSpoštovane občanke in občani! Prosimo vas, da se vzdržite ravnanja, ki nam otežuje delo v teh izjemno resnih okoliščinah, kot je odlaganje kosovnih odpadkov in odpadkov zelenega reza, odstranjevanje obvestil in zaščitnih trakov itd.. Na ta način nam pomagate, da lažje izvajamo storitve, ki so v teh izrednih razmerah, pomembne za ohranjanje osnovnega higienskega standarda in za preprečevanje širjenja koronavirusa. Skupaj zmoremo!   »Naredite nekaj za nas, da lažje opravljamo delo za vas! Ostanite...
article thumbnailVčeraj smo pričeli z razkuževanjem v mestu, danes pa smo nadaljevali na širšem območju mesta in na podeželju. Delavci, ki delajo v okrnjenih sestavah, se po najboljših močeh trudijo, da bi razkužili čim večji obseg javnih površin. Občane pa prosimo le za strpnost in razumevanje.  
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

   www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.siCenter ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.