^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

VZDRŽEVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠIN

Obsega vsakodnevno ročno in strojno pometanje javnih površin v občini Izola. Podeželje strojno pometamo enkrat tedensko. V obdobju od 15.06. do 15.09. Izvajamo dežurstvo pri ročnem pometanju zaradi povečanih količin smeti  in praznjenja košev in sicer vsak dan popoldan od 14.00 ure do 20.00 ure, v sobotah in  nedeljah pa od 6.00 ure do  20.00 ure.

Slike 

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

V razvoju otrok so igrišča pomemben dejavnik. Spodbujajo k ustvarjalni igri (oblikovanje v mivki) in domišljijskim igram, kjer se otroci sami dogovorijo o vlogah ter omogočajo številne gibalne možnosti. V Občini Izola imamo ograjena naslednja igrišča: Birba 1 in Birba 2, Otroško in športno igrišče Jagodje, športno igrišče v Cankarjevem drevoredu in novo otroško igrišče na Maliji. Komunala Izola skrbi predvsem za redno vzdrževanje otroških igrišč, kot npr. negovanje zelenih površin, zamenjava peska v peskovnikih, praznjenje košev za smeti in zamenjava izrabljenih in dotrajanih igral, klopi, gugalnic,...

Urnik odpiranja in zapiranja otroških igrišč:

- zimski urnik: 09.00 - 17.00

- spomladanski urnik: 09.00 - 19.00

- poletni urnik: 09.00 - 21.00

- jesenski urnik: 09.00 - 19.00

Slike 

VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN PROMETNIH POVRŠIN   

Parki, so obsežnejše zelene površine, ki so opremljene z tlakovanimi ali peščenimi pešpotmi, koši za odpadke, počivališči in kažejo videz rednega vzdrževanja. So namenjena preživljanju prostega časa, sprostitvi in oddihu meščanov. Vse parke obrezujemo in kosimo po potrebi, postavljamo nove klopi in koške. V parkih, ki imajo namakalni sistem, opravljamo vsa potrebna vzdrževalna dela, ki se nanašajo na naprave namakalnega sistema. Vzdržujemo tudi prometne površine, kjer postavljamo cestne ovire, stebričke, saniramo kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela.

V Občini Izola imamo 17 koškov za pasje iztrebke, opremljenih z vrečko. Lokacije koškov:

Bazoviška ulica, cesta v Jagodje, pri gostinski šoli, Koprska ulica, Kosovelova ulica, Kraška ulica, Ljubljanska ulica, Marina-Simonov zaliv (4 kos), stara železniška proga Parencana, Sončno nabrežje, Spominski park, plaža Svetilnik, Trg Padlih in Veliki trg

Slike

VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V občini Izola redno vzdržujemo in pregledujemo avtobusna postajališča. Vse nepravilnosti sproti odpravljamo (nedovoljeno plakatiranje).

RAZOBEŠANJE ZASTAV 

Komunala Izola skrbi za postavitev in odstranitev zastav ob občinskem in državnih praznikih.

VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po naročilih Občine. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola obnovimo enkrat letno in sicer v mesecu aprilu in maju. V mesecu avgustu obnavljamo talne označbe okoli šol. Prometno signalizacijo pregledujemo dvakrat tedensko, poškodovane znake pa v najkrajšem  možnem času nadomestimo z novimi. Zadnja leta poteka prenova signalizacije, in sicer tako, da stare znake z rumeno podlago postopoma zamenjujemo z novimi,ki imajo belo podlago.
Opomba:

- omogočamo vam najem prometnih znakov

CENIK

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

Zajema dvakrat tedensko pregledovanje cest, čiščenje cestišč po potrebi in košnjo najmanj dvakrat na leto (po potrebi tudi večkrat,odvisno od vremenskih razmer). Komunala Izola izvaja redno pregledništvo in vzdrževanje občinskih cest po pogodbi z Občino.

KOPALIŠČE SVETILNIK

Javno podjetje Komunala Izola skrbi za urejenost javne površine na Svetilniku vse dni v letu. V poletnih mesecih vzdržujemo kopališče, izven poletne sezone pa skrbimo za urejenost javne površine, z redno kontrolo stanja, odvozom odpadkov, popravili klopi, čiščenjem odpadkov in ostalimi opravili v skladu s potrebami. 

Urnik odpiranja in zapiranja sanitarij v času poletne sezone:

- od 06.00 do 20.00 ure

Slike 

 

article thumbnailNocojšnje izredne vremenske razmere, so botrovale tudi poplavljanju morja v Izoli. Dežurna ekipa Komunale Izola je bila za zaradi slabih vremenskih napovedi na terenu že včeraj popoldan. Takoj ko je morje doseglo kritično višino, se je dežurna ekipa še dodatno okrepila in nemudoma pričela z aktivnostmi za omejitev poplavljanja. V  poznih popoldanskih urah je morje najprej poplavilo Veliki trg v Izoli, kjer je v kratkem času višina vode dosegla cca. 40-45 cm. Južni veter in obilno deževje sta...
article thumbnailAkcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, je priložnost, ko lahko občani na priročnejši, predvsem pa ustrezen in okolju prijazen način, predajo neuporabne nevarne odpadke, ki se nakopičijo v domače okolju. V času nedavno zaključene akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 22. in 26. oktobrom 2019, smo zbrali 1.910 kilogramov nevarnih odpadkov. Akcija je letos potekala že drugič. Skupaj z zbranimi nevarnimi odpadki v spomladanski akciji, so vestni...
article thumbnailUporabnike obveščamo, da bo zaradi praznika "Dan spomina na mrtve", spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer : - v četrtek, 31. 10. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po rednem urniku, - v petek, 1. 11. 2019 odvoza odpadkov ne bo, - v soboto, 2. 11. 2019 bomo odvoz odpadkov izvajali po petkovem urniku. Za morebitne informacije smo pred prazniki na razpolago še v sredo, 30. 10. 2019, do 15. ure, na telefonski številki 05/ 66 34 950.   Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za...
article thumbnailBliža se dan spomina na pokojne. V tem času, obiskovalci pokopališč prižgejo sveče in prinašajo cvetje na grobove, v spomin na pokojne. Količine odpadkov na pokopališčnih se v tem obdobju občutno povečajo. Na pokopališču v Izoli in na pokopališču v Kortah, imamo za obiskovalce pokopališč urejenih 9 ekoloških otokov, v katerih je 25 zabojnikov, namenjenih izključno za oddajo odpadnih nagrobnih sveč. V letu 2018, so obiskovalci odvrgli v zabojnike 6.700 kg odpadnih sveč, kar je za 3.216 kg manj...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

 

Center ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.