^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Razpis za neprofitno najemnino
Dokument  SLO 
Dokument  ITA 
Vloga

 

 

NAROČANJE ZABOJNIKA

ZA KOSOVNE ODPADKE IN ZELENI REZ

 

 

 

VZDRŽEVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠIN

Obsega vsakodnevno ročno in strojno pometanje javnih površin v občini Izola. Podeželje strojno pometamo enkrat tedensko. V obdobju od 15.06. do 15.09. Izvajamo dežurstvo pri ročnem pometanju zaradi povečanih količin smeti  in praznjenja košev in sicer vsak dan popoldan od 14.00 ure do 20.00 ure, v sobotah in  nedeljah pa od 6.00 ure do  20.00 ure.

Slike 

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

V razvoju otrok so igrišča pomemben dejavnik. Spodbujajo k ustvarjalni igri (oblikovanje v mivki) in domišljijskim igram, kjer se otroci sami dogovorijo o vlogah ter omogočajo številne gibalne možnosti. V Občini Izola imamo ograjena naslednja igrišča: Birba 1 in Birba 2, Otroško in športno igrišče Jagodje, športno igrišče v Cankarjevem drevoredu in novo otroško igrišče na Maliji. Komunala Izola skrbi predvsem za redno vzdrževanje otroških igrišč, kot npr. negovanje zelenih površin, zamenjava peska v peskovnikih, praznjenje košev za smeti in zamenjava izrabljenih in dotrajanih igral, klopi, gugalnic,...

Urnik odpiranja in zapiranja otroških igrišč:

- zimski urnik: 09.00 - 17.00

- spomladanski urnik: 09.00 - 19.00

- poletni urnik: 09.00 - 21.00

- jesenski urnik: 09.00 - 19.00

Slike 

VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN PROMETNIH POVRŠIN   

Parki, so obsežnejše zelene površine, ki so opremljene z tlakovanimi ali peščenimi pešpotmi, koši za odpadke, počivališči in kažejo videz rednega vzdrževanja. So namenjena preživljanju prostega časa, sprostitvi in oddihu meščanov. Vse parke obrezujemo in kosimo po potrebi, postavljamo nove klopi in koške. V parkih, ki imajo namakalni sistem, opravljamo vsa potrebna vzdrževalna dela, ki se nanašajo na naprave namakalnega sistema. Vzdržujemo tudi prometne površine, kjer postavljamo cestne ovire, stebričke, saniramo kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela.

V Občini Izola imamo 17 koškov za pasje iztrebke, opremljenih z vrečko. Lokacije koškov:

Bazoviška ulica, cesta v Jagodje, pri gostinski šoli, Koprska ulica, Kosovelova ulica, Kraška ulica, Ljubljanska ulica, Marina-Simonov zaliv (4 kos), stara železniška proga Parencana, Sončno nabrežje, Spominski park, plaža Svetilnik, Trg Padlih in Veliki trg

Slike

VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V občini Izola redno vzdržujemo in pregledujemo avtobusna postajališča. Vse nepravilnosti sproti odpravljamo (nedovoljeno plakatiranje).

RAZOBEŠANJE ZASTAV 

Komunala Izola skrbi za postavitev in odstranitev zastav ob občinskem in državnih praznikih.

VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po naročilih Občine. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola obnovimo enkrat letno in sicer v mesecu aprilu in maju. V mesecu avgustu obnavljamo talne označbe okoli šol. Prometno signalizacijo pregledujemo dvakrat tedensko, poškodovane znake pa v najkrajšem  možnem času nadomestimo z novimi. Zadnja leta poteka prenova signalizacije, in sicer tako, da stare znake z rumeno podlago postopoma zamenjujemo z novimi,ki imajo belo podlago.
Opomba:

- omogočamo vam najem prometnih znakov

CENIK

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

Zajema dvakrat tedensko pregledovanje cest, čiščenje cestišč po potrebi in košnjo najmanj dvakrat na leto (po potrebi tudi večkrat,odvisno od vremenskih razmer). Komunala Izola izvaja redno pregledništvo in vzdrževanje občinskih cest po pogodbi z Občino.

KOPALIŠČE SVETILNIK

Javno podjetje Komunala Izola skrbi za urejenost javne površine na Svetilniku vse dni v letu. V poletnih mesecih vzdržujemo kopališče, izven poletne sezone pa skrbimo za urejenost javne površine, z redno kontrolo stanja, odvozom odpadkov, popravili klopi, čiščenjem odpadkov in ostalimi opravili v skladu s potrebami. 

Urnik odpiranja in zapiranja sanitarij v času poletne sezone:

- od 06.00 do 20.00 ure

Slike 

 

article thumbnailS 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo. V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot...
article thumbnail1.1  Predmet razpisa Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020. Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.   Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po...
Več vNOVICE  
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.