^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

VZDRŽEVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠIN

Obsega vsakodnevno ročno in strojno pometanje javnih površin v občini Izola. Podeželje strojno pometamo enkrat tedensko. V obdobju od 15.06. do 15.09. Izvajamo dežurstvo pri ročnem pometanju zaradi povečanih količin smeti  in praznjenja košev in sicer vsak dan popoldan od 14.00 ure do 20.00 ure, v sobotah in  nedeljah pa od 6.00 ure do  20.00 ure.

Slike 

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

V razvoju otrok so igrišča pomemben dejavnik. Spodbujajo k ustvarjalni igri (oblikovanje v mivki) in domišljijskim igram, kjer se otroci sami dogovorijo o vlogah ter omogočajo številne gibalne možnosti. V Občini Izola imamo ograjena naslednja igrišča: Birba 1 in Birba 2, Otroško in športno igrišče Jagodje, športno igrišče v Cankarjevem drevoredu in novo otroško igrišče na Maliji. Komunala Izola skrbi predvsem za redno vzdrževanje otroških igrišč, kot npr. negovanje zelenih površin, zamenjava peska v peskovnikih, praznjenje košev za smeti in zamenjava izrabljenih in dotrajanih igral, klopi, gugalnic,...

Urnik odpiranja in zapiranja otroških igrišč:

- zimski urnik: 09.00 - 17.00

- spomladanski urnik: 09.00 - 19.00

- poletni urnik: 09.00 - 21.00

- jesenski urnik: 09.00 - 19.00

Slike 

VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN PROMETNIH POVRŠIN   

Parki, so obsežnejše zelene površine, ki so opremljene z tlakovanimi ali peščenimi pešpotmi, koši za odpadke, počivališči in kažejo videz rednega vzdrževanja. So namenjena preživljanju prostega časa, sprostitvi in oddihu meščanov. Vse parke obrezujemo in kosimo po potrebi, postavljamo nove klopi in koške. V parkih, ki imajo namakalni sistem, opravljamo vsa potrebna vzdrževalna dela, ki se nanašajo na naprave namakalnega sistema. Vzdržujemo tudi prometne površine, kjer postavljamo cestne ovire, stebričke, saniramo kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela.

V Občini Izola imamo 17 koškov za pasje iztrebke, opremljenih z vrečko. Lokacije koškov:

Bazoviška ulica, cesta v Jagodje, pri gostinski šoli, Koprska ulica, Kosovelova ulica, Kraška ulica, Ljubljanska ulica, Marina-Simonov zaliv (4 kos), stara železniška proga Parencana, Sončno nabrežje, Spominski park, plaža Svetilnik, Trg Padlih in Veliki trg

Slike

VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V občini Izola redno vzdržujemo in pregledujemo avtobusna postajališča. Vse nepravilnosti sproti odpravljamo (nedovoljeno plakatiranje).

RAZOBEŠANJE ZASTAV 

Komunala Izola skrbi za postavitev in odstranitev zastav ob občinskem in državnih praznikih.

VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 

Obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po naročilih Občine. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola obnovimo enkrat letno in sicer v mesecu aprilu in maju. V mesecu avgustu obnavljamo talne označbe okoli šol. Prometno signalizacijo pregledujemo dvakrat tedensko, poškodovane znake pa v najkrajšem  možnem času nadomestimo z novimi. Zadnja leta poteka prenova signalizacije, in sicer tako, da stare znake z rumeno podlago postopoma zamenjujemo z novimi,ki imajo belo podlago.
Opomba:

- omogočamo vam najem prometnih znakov

CENIK

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 

Zajema dvakrat tedensko pregledovanje cest, čiščenje cestišč po potrebi in košnjo najmanj dvakrat na leto (po potrebi tudi večkrat,odvisno od vremenskih razmer). Komunala Izola izvaja redno pregledništvo in vzdrževanje občinskih cest po pogodbi z Občino.

KOPALIŠČE SVETILNIK

Javno podjetje Komunala Izola skrbi za urejenost javne površine na Svetilniku vse dni v letu. V poletnih mesecih vzdržujemo kopališče, izven poletne sezone pa skrbimo za urejenost javne površine, z redno kontrolo stanja, odvozom odpadkov, popravili klopi, čiščenjem odpadkov in ostalimi opravili v skladu s potrebami. 

Urnik odpiranja in zapiranja sanitarij v času poletne sezone:

- od 06.00 do 20.00 ure

Slike 

 

article thumbnailKomunala Izola je v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, na območju občine Izola postavila dodatne tri zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila.Zabojniki so postavljeni ob obstoječih ekoloških otokih na naslednjih lokacijah: v Ulici oktobrske revolucije – pri transformatorski postaji, na Trgu Svetega Mavra in Kosovelovi ulici – za črpališčem Izola. Na lokaciji Dantejeve ulice (pri baru Oljka), pa je bil zamenjan poškodovan zabojnik. Umestitev dodatnih...
article thumbnailNa julijski seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in Pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola, ki določa nov način obračuna storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Tak način obračuna vključuje število oseb, ob upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza. več...   Komunala Izola, d. o. o.
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
18 Julij 2019
article thumbnail JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola   PREDMET ODDAJE Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori: Veliki trg 12, v izmeri 111,0 m2,znamembnostjo ribarnice. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.139,15 EUR; prostor je zaseden. Obstoječi uporabnik ima prednostno pravico; Veliki trg 4, v izmeri 53,5 m2(uporabne površine 44,3 m2), z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 454,75 EUR; Več...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

 

Center ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.