Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zimska služba

Zimska služba se izvaja praviloma v času trajanja zimskega obdobja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer.

Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Pri izvajanju dežurne in zimske službe delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami, ki jih predpisujejo Zakon o cestah (ZCes), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Pravilnik o rednem vzdrževanju cest.

Glavne aktivnosti zimske službe so:
  • nadzor nad stanjem prevoznosti in razmerami na cestah,
  • preventivno posipanje cest in poti v primeru nevarnosti poledice oz. sneženja
  • odstranjevanje snega z vozišč in posipanje vozišč,
  • pravočasno obveščanje javnosti v primeru neprevoznosti ali zapore posameznih cest.

Podrobnejši način izvajanja zimske službe je naveden v Izvedbenem programu in organizaciji zimske službe za zimsko obdobje, ki ga potrdi Občina Izola. V preostalem obdobju leta je način izvajanja dežurne službe opredeljen v Organizaciji dežurne službe.

V dežurno in zimsko službo so vključeni vsi usposobljeni delavci Komunale Izola, razdeljeni v dežurne ekipe, ki tedensko opravljajo naloge po vnaprej določenem seznamu. Za izvajanje vseh del in nalog v okviru dežurne službe in zimske službe imamo v podjetju na razpolago vsa osebna in tovorna vozila, gradbeno mehanizacijo in drobne stroje, ter opremo za posipavanje in pluženje cest.

Kontakt zimske službe

Telefon

  • za klice v času delavnika, med 7.00 in 15.00 uro – 05 / 66 34 950
  • za klice izven rednega delovnega časa, po 15.00 uri – 05 / 909 13 04