Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zbirni center

Zbirni center Izola je urejen in tehnično opremljen prostor, kjer se v namenskih prostorih ali zabojnikih začasno skladiščijo ločeno zbrani komunalni odpadki oz. ločene frakcije, zbrane na območju občine Izola.
Zbrani odpadki se nato predajo v nadaljnjo obdelavo registriranim prevzemnikom.

Uporabniki (fizične osebe) komunalnih storitev v občini Izola, lahko ob predložitvi zadnjega odrezka oz. potrdila o plačilu komunalnih storitev, odpadke iz gospodinjstva brezplačno oddajo neposredno na zbirnem centru. Pri tem morajo po navodilih zaposlenih, odpadke ustrezno ločiti oz. odložiti v t. i. bokse ali namenske zabojnike, ki so namenjeni zbiranju, sortiranju in prehodnemu skladiščenju ločeno zbranih odpadkov.

Na zbirnem centru sprejemamo naslednje vrste komunalnih odpadkov:
 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in tekstilni izdelki
 • jedilno olje in maščobe,
 • barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke in
 • zeleni rez (trava, listje, vejevje).
Navodila in informacije za uporabnike pri dostavi odpadkov na zbirni center:
 1. Odpadke mora uporabnik v posamezne prostore odlagati sam, na pomoč pa lahko priskočijo tudi delavci zbirnega centra.
 2. Med obiskom zbirnega centra je uporabnik dolžan skrbeti za svojo varnost.
 3. Strokovni sodelavci v zbirnem centru so usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki in presojo glede razvrščanja odpadkov ter drugih vprašanj.
 4. Skladno z načeli politike podjetja, v katerih sta bistvena poudarka na preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, še uporabne izdelke preusmerjamo v proces ponovne rabe. Na zbirnem centru deluje tudi Center uporabnih predmetov, kjer lahko brezplačno predate ali prevzamete uporabne predmete.
Lokacija zbirnega centra

Informacije in naročila 5 m3 zabojnikov

Telefon

05 / 66 34 928

Elektronski naslov

Urnik zbirnega centra

Od ponedeljka do petka, med 8.00 in 17.00 uro ter v soboto med 9. in 12. uro.