Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Center Uporabnih Predmetov – CUP

V skladu s filozofijo zmanjšanja odpadkov in ohranjanja življenja še uporabnih predmetov, smo leta 2015, na lokaciji Zbirnega centra Komunale Izola vzpostavili Center uporabnih predmetov »Staro kot novo«.

Preberi več o projektu

Koncept centra temelji na spodbujanju ponovne uporabe še uporabnih predmetov in zmanjšanju velikokrat pretirane potrošnje ter količine odpadkov. Z željo uporabne predmete usmeriti tja, kjer jih družba najbolj potrebuje in hkrati dolgoročno vplivati na spremembe v vedenju posameznikov glede ravnanja z odpadki, smo vzpostavili brezplačen prevzem rabljenih predmetov za občane Izole kot tudi za vse ostale obiskovalce.

Dopolnitev oz. nadgradnjo CUP-a lociranega na Zbirnem centru, predstavlja, maja 2019 odprt nov CUP v središču Izole (t.i. »CUP v mestu«), na Muzčevi ulici 7. S tem smo realizirali cilj, da središče izmenjave uporabnih predmetov še bolj približamo občanom.

CUP v mestu« je bil vzpostavljen v sklopu projekta Uporabni odpadki, LAS Istre ali »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ponovna uporaba je eden izmed najpomembnejših korakov na poti zmanjševanja odpadkov, obenem pa pomembno prispeva tudi k socialni vključenosti finančno šibkejših oseb.

 

Kontakti službe

Enota CUP »Staro kot novo« (Zbirni center Izola)

Telefon

05 / 66 34 928

Elektronski naslov

Enota »CUP v mestu« - Muzčeva ulica 7

Telefon

05 / 93 40 730
030 / 601 155

Spletno mesto projekta

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Enota CUP »Staro kot novo« (Zbirni center Izola)

Od ponedeljka do petka, med 8.00 in 15.00 uro

Enota »CUP v mestu« - Muzčeva ulica 7

Ponedeljek in četrtek: od 14.00h do 18.00h
Torek, sreda, petek: od 9.00h do 13.00h