Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Zbiranje in odvoz odpadkov

Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov se izvaja na celotnem območju občine Izole.

V sistem zbiranja in odvoza odpadkov so vključena vsa gospodinjstva, gospodarstva, negospodarstva, ustanove in obrti občine Izola.

V Komunali Izola ne skrbimo le za zbiranje in odvoz odpadkov, posebno pozornost posvečamo ločeno zbranim odpadkom že na izvoru, s ciljem zbrati čim večji delež ločeno zbranih odpadkov, ki jih oddajamo prevzemnikom v predelavo.

Delež ločeno zbranih odpadkov narašča iz leta v leto. Rezultate dosegamo z izvajanjem različnih aktivnosti na področju ravnanja z odpadki. V sistem vključujemo vsakega posameznika, s ciljem, da preko izvajanja različnih osveščevalnih in izobraževalnih akcij ter projektov zmanjšujemo nepravilno odlaganje odpadkov v okolje.

Zavedamo se, da je skrb za okolje in spreminjanje zakoreninjenih navad posameznika dolgotrajni proces, zato način zbiranja in odvoza odpadkov spreminjamo in nadgrajujemo glede na stopnjo informiranosti in ozaveščenosti naših uporabnikov.

Pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki

Kontakti službe za ekologijo in ravnanje z odpadki

Telefon

05/ 66 34 971 – fizične osebe

05/ 66 34 973 – pravni subjekti

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro.