Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Tržnica

Mestna tržnica v Izoli se nahaja na Trgu Etbina Kristana v samem centru mesta.

Lokacija tržnice, kjer je vsakodnevno čutiti pristni utrip mesta, ponuja prijeten prostor za srečanja in druženje tako domačinov kot drugih obiskovalcev mesta.

Pod krošnjami dreves, ki v poletnem času nudijo prijetno senco in lokacijo še dodatno bogatijo, je lično urejen prostor z enajstimi stojnicami, kjer lokalni pridelovalci in drugi najemniki stojnic skozi celo leto ponujajo raznovrstno sadje in zelenjavo. Koriščenje stojnic je možno na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem tržnice, t.j. Komunalo Izola.

Vzdrževanje infrastrukture in urejanje celotnega območja tržnice, sodi v sklop dejavnosti delovne enote vzdrževanja okolja.

V letu 2018 smo pristopili k preureditvi celostne podobe tržnice, ki je zajemala postavitev novih robnikov, popravilo tlakovane ulice na levi strani tržnice, popravilo tlakovcev in postavitev ličnih ograjic okrog dreves ter asfaltiranje pločnika, ki vodi mimo stojnic. V letu 2019 so bile prenovljene še strešne konstrukcije stojnice in zamenjane PVC strešnice.
S slednjim so zagotovljeni boljši prodajni pogoji, lepši pa je tudi estetski videz tržnice.

Vse zahteve in pogoji glede delovanja tržnice so opredeljeni v Odloku o tržnem redu – uradno prečiščeno besedilo (UO Občine Izola, št. 3/2018).

Nudimo tudi možnost najema stojnic za razne dogodke in prireditve, ki se odvijajo izven tržnih površin.

Zainteresirani morajo ob sklenitvi dogovora za najem stojnice, obvezno pridobiti in posredovati najemodajalcu na vpogled Soglasje Občine Izola za uporabo javne površine.

Kontaktna številka

Informacije v zvezi z najemom stojnic

05/66 34 932
05/66 34 950

Obratovalni čas

Tržnica obratuje vse dni v tednu, in sicer:

  • od 1. maja do 30. septembra, od 06.00 do 13.00 ure
  • od 1. oktobra do 30. aprila, od 07.00 do 13.00 ure

Prodajalci na tržnici, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu tržne mize lahko poslujejo v času:

  • od 1. maja do 30. septembra, od 06.00 do 20.00 ure
  • od 1. oktobra do 30. aprila, od 07.00 do 16.00 ure