Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Pristanišče

Komunala Izola d.o.o. ima v skladu z odlokom o občinskem pristanišču Izola, v najemu in upravljanju infrastrukturo in akvatorij občinskega pristanišča Izola.

Občinsko pristanišče delimo na pet delov:

Severni pomol

ki je namenjen za javni potniški promet ( vstop in izstop potnikov), oskrbo večjih plovil z gorivom, pretovoru rib ter opravljanju carinske in mejne kontrole,

Glavni pomol

namenjen predvsem privezovanju ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo,

Mandrač

ki je namenjen privezovanju tradicionalnih lesenih plovil,

Severni mandračev pomol

je na zahodni strani namenjen za začasno privezovanje plovil za oskrbo z gorivom, vzhodna stran pomola je namenjena za privezovanje manjših plovil do dolžine 8 m, lastniki katerih se ukvarjajo z ribištvom oziroma marikulturo, južni del pomola je namenjen privezovanju plovil za gospodarsko dejavnost, ribiško dejavnost, marikulturo, za dnevne, začasne ter komunalne priveze

Sončno nabrežje

območje s sedmimi plavajočimi pomoli, ki je namenjeno predvsem komunalnim privezom.

Uporabnikom občinskega pristanišča so na razpolago:

  • komunalni privez ( namenjen občanom s stalnim prebivališčem v občini Izola).
  • ribiški, gospodarski privezi in privezi za plovila za posebne namene,
  • dnevni privezi ( za obiskovalce občina Izola, ki se v pristanišču ne zadržijo več kot sedem dni),
  • privezi za določen čas (za plovila, katerega uporabnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev stalnega priveza – t.j. komunalnega, ribiškega oz. gospodarskega priveza).

Pisarna pristaniške dejavnosti je locirana ob mestnem središču, na Neimenovani ulici ob parkirišču Lonka.

Seznam prispelih vlog za komunalni privez
Na podlagi 3. odstavka 13. člena Odloka o občinskem pristanišču Izola – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Občine Izola, št. 23/19).

Kontakti službe pristaniške dejavnosti

Telefon (pisarna)

05/ 66 34 955 (od 8.00 do 13.00 ure)

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, od 8.00 do 13.00 ure

Vremenska napoved

Danes Temperatura 35°C

Hitrost vetra: 3km/h

Jutri
Temperatura 31°C
Temperatura 31°C