Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Pokopališče

Komunala Izola na podlagi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Izola upravlja s pokopališčema v Izoli in Kortah.

V sklopu pokopališke dejavnosti izvajamo redna in investicijska vzdrževalna dela na celotni pokopališki infrastrukturi, oddajamo grobove v najem in izdajamo soglasja za postavitve, odstranitve ali rekonstrukcije spomenikov.

Na področju pogrebne dejavnosti organiziramo pogrebne svečanosti. S svojci pokojnika se dogovorimo o vrsti pogreba (klasični, žarni ali raztros pepela), datumu in uri pogreba, morebitni poslovitvi od pokojnika pred kremacijo, prevozu pokojnika na kremacijo, dodelitvi grobnega prostora (v kolikor ga še nimate), izbiri pogrebnega materiala, objavi osmrtnic in prijavi smrti na upravni enoti.

Za ostale storitve, kot so pevci, govorniki, trobenta, cvetje in kamnoseška dela, si svojci izvajalca izberejo sami. Pri tem vam lahko pomagamo s kontakti ponudnikov.

Prevzem žare: Skladno s tretjim in četrtim odstavkom 11. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) sme izvajalec upepelitve žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je izbrala oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: naročnik pogreba), ali občina, če naročnika ni.

Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika, ki bo pokopan zunaj območja Republike Slovenije, sme izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki predloži dokazila o naročilu pokopa žare zunaj območja Republike Slovenije. Za prevzem pokojnika je potrebno predhodno poklicati na dežurno telefonsko številko 05 909 13 02.  Prevzem je možen med delovniki, med 7:00 in 14:00 uro, na naslovu Cankarjev drevored 28, Izola.

Komunala Izola je v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola izvajalka obvezne občinske gospodarske javne službe in izvaja storitev 24-urne dežurne službe. Cena storitve 24-urne dežurne službe je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe in znaša 183,29 Eur z DDV. Cena storitve je potrjena s Sklepom Občinskega sveta, dne 23.7. 2018 in se uporablja od 24. 7. 2018 dalje.

Navodila v primeru smrti

Ob smrti na domu morajo svojci poklicati zdravnika ali mrliškega oglednika, da pokojnika pregleda in izda zdravniško potrdilo. Nato se kontaktira izvajalca pogrebnih storitev – Komunalo Izola, ki je zadolžena za prevzem pokojnikov na območju občine Izola. Pokojnika lahko prevzame izvajalec pogrebne dejavnosti, ki
izpolnjuje pogoje določene z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in je
pridobil dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.

Če oseba umre v bolnišnici ali domu starejših občanov, nas o tem obvestijo omenjene institucije. Pokojnika lahko iz bolnišnice ali doma ostarelih prevzamemo šele, ko je podpisano zdravniško potrdilo. Po prevzemu pokojnika se lahko svojci oglasijo v pisarni pogrebne in pokopališke dejavnosti na naslovu Cankarjev drevored 28 (vhod v poslovne prostore je z desne strani objekta na pokopališču v Izoli) in uredijo vse potrebno za pogreb.

Kontakti službe pokopališke in pogrebne dejavnosti

Telefon

05/ 66 34 925

Dežurna pogrebna služba (24 ur)

05 909 13 02

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Od ponedeljka do petka, od 9.00 do 12. ure.

Opomba: Za urejanje pogrebnih storitev smo strankam na razpolago tudi v času izven uradnih ur.