Pokopališče

Komunala Izola na podlagi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Izola upravlja s pokopališčema v Izoli in Kortah.

V sklopu pokopališke dejavnosti izvajamo redna in investicijska vzdrževalna dela na celotni pokopališki infrastrukturi, oddajamo grobove v najem in izdajamo soglasja za postavitve, odstranitve ali rekonstrukcije spomenikov.

Na področju pogrebne dejavnosti organiziramo pogrebno svečanost. S svojci pokojnika se dogovorimo o vrsti pogreba (klasični, žarni ali raztros pepela), datumu in uri pogreba, morebitni poslovitvi od pokojnika pred kremacijo, prevozu pokojnika na kremacijo, dodelitvi grobnega prostora (v kolikor ga še nimate), izbiri pogrebnega materiala, objavi osmrtnic in prijavi smrti na upravni enoti.

Za ostale storitve, kot so pevci, govorniki, trobenta, cvetje in kamnoseška dela, si svojci izvajalca izberejo sami. Pri tem vam lahko pomagamo s kontakti ponudnikov.

Prevzem žare: Skladno s tretjim in četrtim odstavkom 11. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) sme izvajalec upepelitve žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je izbrala oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: naročnik pogreba), ali občina, če naročnika ni.

Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnika, ki bo pokopan zunaj območja Republike Slovenije, sme izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki predloži dokazila o naročilu pokopa žare zunaj območja Republike Slovenije.

Navodila v primeru smrti

Ob smrti na domu morajo svojci poklicati zdravnika ali mrliškega oglednika, da pokojnika pregleda in izda zdravniško potrdilo. Nato se kontaktira izvajalca pogrebnih storitev – Komunalo Izola, ki je zadolžena za prevzem pokojnikov na območju občine Izola.

Če oseba umre v bolnišnici ali domu starejših občanov, nas o tem obvestijo omenjene institucije. Pokojnika lahko iz bolnišnice ali doma ostarelih prevzamemo šele, ko je podpisano zdravniško potrdilo. Po prevzemu pokojnika se lahko svojci oglasijo pri nas in uredijo vse potrebno za pogreb.

Komunala Izola je v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Izola izvajalka obvezne občinske gospodarske javne službe in izvaja storitev 24-urne dežurne službe.

Kontakti službe pokopališke in pogrebne dejavnosti

Telefon

05/ 66 34 925

Dežurna pogrebna služba (24 ur)

05 909 13 02

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Od ponedeljka do petka, od 9.00 do 12. ure.

Opomba: Za urejanje pogrebnih storitev smo strankam na razpolago tudi v času izven uradnih ur.