Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Nepremičnine

Komunala Izola je novembra 2017 prejela v upravljanje stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Izola.

Podjetje trenutno upravlja s 313 stanovanji in 265 poslovnimi prostori.

S prevzemom upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov si je Komunala Izola zadala ambiciozne naloge in cilje, in sicer:
  • jasno zastavljena politika dela, razvoja službe in dejavnosti,
  • strateško upravljanje z nepremičninskim skladom Občine Izola,
  • učinkovit nadzor neplačnikov najemnin,
  • vlaganje večine prihodkov v vzdrževanje nepremičnin, zmanjšane za stroške upravljanja v obnovo in nakup nepremičnin,
  • sinergije dejavnosti v Komunali Izola.

V praksi gre predvsem za prizadevanje za zasedenost stanovanj in poslovnih prostorov, preverjanje upravičenosti do neprofitnih najemnin, redno letno indeksacijo najemnin za poslovne prostore, zmanjševanje števila neplačnikov s spremljanjem in opozarjanjem le-teh ter za skrb zadovoljstva strank s hitro odzivnostjo in fleksibilnostjo.

Poleg navedenih ciljev pa sta med najpomembnejšimi tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanjsko poslovnega fonda ter načrtovane naložbe za prihodnje obdobje, z namenom pridobitve novih stanovanjskih, pa tudi poslovnih enot.

Kontakti sektorja za upravljanje z nepremičninami

Področje poslovnih prostorov

Telefon

05 / 90 91 306

Elektronski naslov

Področje stanovanj

Telefon

05 / 90 91 309

Elektronski naslov

Prijave »napak« v poslovnih prostorih in stanovanjih

Telefon

05 / 90 91 308

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro

Vloge in obrazci

Preglej vse dejavnosti