Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Gradnje

Delovna enota Gradnje izvaja gradbeno obrtniška in instalacijska dela na področju nizkih in visokih gradenj ter infrastrukturnih objektov, predvsem na območju občine Izola.

Primarno je zadolžena za izvajanje naročil lastnice – Občine Izola ter za vzdrževanje in investicijska dela na nepremičninah v njeni lasti, s katerimi upravlja Komunala Izola. Naši naročniki so poleg občine tudi druge javne ustanove v občini Izola, društva ter pravne in fizične osebe.

Naše storitve ponujamo na trgu, kjer iščemo nove priložnosti na osnovi kakovostnih storitev, zanesljivosti izvedbe in poznavanja lokalnih razmer.

Nabor važnejših aktivnosti, ki jih izvajamo:
  • manjša in večja vzdrževalna dela na in v stanovanjskih objektih ter poslovnih prostorih,
  • celovite prenove stanovanj in stanovanjskih hiš oziroma posameznih zaključenih sklopov (fasade, strehe, kopalnice itd.),
  • novogradnja in rekonstrukcija fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja,
  • izvedba del na komunalni infrastrukturi (parkirišča, pristanišče, odpadki, pokopališče),
  • odstranjevanje nelegalnih odlagališč odpadkov,
  • izdelava elaboratov za začasne prometne ureditve.

Komunala Izola in zaposleni v DE Gradnje izpolnjujemo z zakoni predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti izvajanja gradbenih del.

Kontakti delovne enote gradnje

Telefon

05 / 66 34 934

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro oz. po dogovoru z vodjo delovne enote