^Na vrh

Zadovoljstvo naših uporabnikov s komunalnimi storitvami je za naše podjetje izrednega pomena. Zato želimo tudi letos preveriti oz. pridobiti povratne informacije v zvezi z nudenjem naših storitev.

V mesecu maju in juniju bomo tako že sedmo leto zapored, na celotnem območju občine Izola, izvajali terensko anketiranje. "Računalniško podprta" anketa je namenjena vsem uporabnikom komunalnih storitev v občini Izola.

Anketa je anonimna in vsebinsko razdeljena na dva sklopa vprašanj. V prvem sklopu je pozornost usmerjena k storitvam zbiranja in odvoza odpadkov, v drugem sklopu pa ostalim storitvam podjetja.

Z odgovori želimo preveriti in ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev, ugotoviti kako poslovna rast in posodabljanje podjetja vplivata na kakovost storitev v očeh občanov ter najti nove pristope na področju podajanja informacij, osveščanja in izobraževanja uporabnikov naših storitev.

Pridobljene informacije so dragocene predvsem kot usmeritev pri ugotavljanju povezave med ukrepi podjetja ter kakovostjo storitev.

Anketa je dosegljiva tudi na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si, s klikom na ANKETO.

 

Vse uporabnike naših storitev vljudno vabimo k sodelovanju in se jim hkrati tudi iskreno zahvaljujemo.

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.