^Na vrh

Komunala Izola d.o.o. bo v sodelovanju z Občino Izola,  gospodarskim subjektom, ki v tem kriznem obdobju zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 25/20 s spremembami), ki je stopil v veljavo dne 16. 3. 2020 , ne smejo izvajati svoje glavne dejavnosti in posledično ne generirajo odpadkov, v celoti oprostila plačilo storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Do oprostitve plačila, bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki imajo do Komunale Izola poravnane vse zapadle finančne obveznosti, v obravnavanem obdobju niso imeli drugih prihodkov iz naslova izvajanja ostalih registriranih dejavnosti in ki bodo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., poslali Vlogo za oprostitev plačila ter kopijo izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki izkazuje registrirano glavno dejavnost.

Prejete vloge bodo obravnavane in, v kolikor se bodo izkazale kot upravičene, upoštevane pri  obračunu za mesec marec, in sicer za obdobje od 16. 3. 2020 do vključno 31. 3. 2020. Upravičencem bomo za odpis obveznosti plačila storitev za mesec marec izstavili  dobropis.

Nadaljnje odločitve glede morebitne oprostitve plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov v naslednjih mesecih, bodo sprejete naknadno, glede na potek izrednih razmer.

 

Vloga za oprostitev plačila storitve zbiranja komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.