^Na vrh

Od srede, 16. 10. 2019 do petka, 18. 10. 2019, bomo, v sodelovanju s podjetjem Radit d.o.o. Koper, izvajali deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Izola. Deratizacija se bo izvajala z obešanjem parfinskih vab na pokrove jaškov javne kanalizacije.

Občane pozivamo, da poskrbijo tudi za deratizacijo internega kanalizacijskega omrežja in priključkov  iz stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov, v zasebni lasti. Storitev deratizacije naročite neposredno pri navedenemu izvajalcu, na telefon 041 531 201 ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev deratizacije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo deratizacije, bomo o novem terminu naknadno sporočili. Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete Komunalo Izola, na telefon 05 66 34 950 ali 05 66 34 935 - DE kanalizacija.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.