^Na vrh

Danes smo obeležili 20. obletnico sodelovanja Komunale Izola in Varstveno delovnega centra (VDC) pri izvajanju t.i. "Zelenega programa", katerega temeljni namen je širitev možnosti za delo in večjo socialno vključenost oseb s posebnimi potrebami. 

Komunala Izola je prepoznana kot partner v socialnem programu, ki omogoča vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo oz. v lokalno okolje. Uporabniki VDC so namreč vsakodnevno vključeni v aktivnosti vzdrževanja in čiščenja otroškega igrišča Birba 1, Birba 2 in igrišča v parku Oktobrske revolucije. Njihove zadolžitve vključujejo čiščenje javnih površin, praznjenje košev za odpadke, urejanje peskovnikovnikov, košnjo in čiščenje travnih površin na območju otroških igrišč, barvanje opreme (klopi in igrala), obveščanje o morebitnih poškodbah igral in ostale parkovne opreme, itd. 

Začetek aktivnosti sega še v čas pred ustanovitvijo samostojnega zavoda VDC Koper, ko so se odvijale v okviru Delavnic pod posebnimi pogoji, ki jih je organiziral Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Prvi dogovor za opravljanje del je bil sklenjen leta 1999 z Zdravstvenim domom Izola. Temu je še istega leta, ob podpori Občine Izola, sledil še dogovor o sodelovanju s Komunalo Izola, kar je omogočilo širitev programa in zagotovilo delo večjemu številu varovancev. V skladu s slednjim dogovorom, se skrb za tri otroška igrišča v Izoli, po dvajsetih letih, še vedno kontinuirano in uspešno izvaja. Na podlagi prvih pozitivnih izkušenj so se podobni programi nato začeli razvijati v vseh enotah pod okriljem VDC Koper.

Največja vrednost programa, ki vključuje delo oseb s posebnimi potrebami zunaj prostorov Zavoda, je njihovo vključevanje v okolje. Pomembne pozitivne učinke pa ima tovrstno delo tudi za samo skupnost, v kateri se izvaja. Vsakodnevna prisotnost oseb, ki so zaradi različnih osebnih značilnosti označeni za drugačne in do katerih javno mnenje neredko goji predsodke, je eden od predpogojev spoznavanja in zbliževanja, s tem pa tudi preseganja strahov, stereotipov in predsodkov.

Današnje praznovanje, se je odvilo v izredno prijetnem druženju. Uporabniki VDC Koper so dogajanje popestrili s svojim plesnim in pevskim nastopom. Plesnih korakov in prepevanja se učijo v društvu Sožitje. Brez zadržkov so se pridružili tudi prepevanju pesmi Svet samo tvoj je, skupaj z izolskim raperjem Drill-om. V znak dobrega sodelovanja je Komunala Izola VDC Koper podarila novo kosilnico, s katero bodo lahko njihovi varovanci, svoje naloge v Izoli opravljali lažje in s še večjim veseljem. 

Nad sodelovanjem je navdušen tudi direktor Komunale Izola, Denis Bele, ki je ob današnji priložnosti poudaril, da mu je sodelovanje našega podjetja kot partnerja v socialnem programu v ponos in da ga ob srečanju z nasmejanimi uporabniki VDC, ko na otroškem igrišču pravkar opravijo svoje delo, obdajo izredno lepi in prijetni občutki.

Uporabniki VDC Koper, so se poleg sodelovanja pri vzdrževanju otroških igrišč, letos pridružili tudi aktivnostim za ureditev prostorov novega CUP-a, ki ga je Komunala Izola v mesecu maju odprla v centru Izole, z veseljem pa se udeležujejo tudi kreativnih delavnic. Na ta način so neposredno vključeni tudi v aktivnosti, ki jih podjetje izvaja na področju osveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki in skrbi za okolje.

Ob 20. obletnici smo se skupaj z VDC, posebej zahvalili vsem projektnim partnerjem (med temi še posebej snovalcem in začetnikom programa), podpornim ustanovam in sodelavcem za vložen trud in skrb pri izvajanju Zelenega programa.

Projekt Zeleni program je primer dobre prakse, ki ga želimo približati širši javnosti ter s tem opogumiti še druge organizacije in posameznike, da se pridružijo k širitvi možnosti za delo oseb s posebnimi potrebami v našo družbo.  

   

  

 

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.