^Na vrh

Z namenom zagotavljanja urejenosti ekoloških otokov in ozaveščanja uporabnikov, smo v letu 2018 nadaljevali s periodičnimi pregledi vsebin zabojnikov na izbranih ekoloških otokih.  Na podlagi izsledkov smo se odločili, da s simboličnim darilom nagradimo nekaj izžrebanih uporabnikov treh ekoloških otokov z najvišjim odstotkom ločeno zbranih odpadkov. Uporabnike ekoloških otokov, kjer je bilo zaznati slabše ločevanje odpadkov, pa smo z željo po izboljšanju trenutnega stanja, pisno obvestili o ugotovitvah in jih ponovno seznanili o pravilnem ravnanju z odpadki. 

Ker smo v podjetju pozorni na vestno in dosledno ločevanje odpadkov naših občanov oz. uporabnikov, smo se danes z izžrebanimi nagrajenci osebno srečali in jim izročili simbolično nagrado za aktivno vključitev v organiziran sistem ločenega zbiranja odpadkov. Prepričani smo, da ozaveščanje ni le podajanje informacij, ampak dolgotrajen proces, v katerem poskušamo spremeniti privzgojene vzorce obnašanja uporabnikov. In naši vestni uporabniki to tudi potrjujejo. 

Na Komunali Izola se zavedamo pomena ločenega zbiranja odpadkov in menimo, da je odgovorno ravnanje z odpadki eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja čistega okolja. S periodičnimi pregledi vsebin zabojnikov bomo tako nadaljevali tudi v letu 2019.

Vsem uporabnikom se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in doprinos k skrbi za ohranjanje urejenega in čistega okolja.

Naše okolje je naša skupna odgovornost. Pravilno ravnanje in ločeno zbiranje odpadkov je naša dolžnost, čisto okolje pa naša pravica!

 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.