^Na vrh

Naše podjetje je v preteklem tednu, kot prvo komunalno podjetje v primorski regiji, prejelo potrditev o podeljenem okoljskem certifikatu kakovosti ISO 14001:2015 in uspešno prestani ponovni potrditvi certifikata kakovosti ISO 9001:2015.

Podjetja, ki se zavzemajo nuditi storitve na najvišjem možnem nivoju ter s tem zagotavljati zanesljivost, konkurenčnost in uspešnost poslovanja, stremijo k pridobitvi certifikata kakovosti. Certifikat kakovosti je potrditev, da podjetje izvaja storitve v skladu s svetovno priznanimi smernicami, metodami in merili.

V podjetju Komunala Izola se zavedamovisoke odgovornosti do naših uporabnikov in okolja v katerem delujemo, kot tudi odgovornosti do uspešnega poslovanja podjetja,zato smo polegcertifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki smo ga pridobili že v letu 2016,letospristopili še k pridobitvi okoljskega certifikata ISO 14001:2015, in ga konec preteklega tedna tudi z odliko prejeli.

S certifikatom Sistema vodenja kakovosti smo prejeli potrditev, da izvajamo v podjetju uspešen in učinkovit sistem, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev odjemalcev (kot tudi drugih deležnikov), s tem pa posledično zagotavljamo njihovo oz. vaše zadovoljstvo. Zadovoljstvo uporabnikov je namreč ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Certifikat kakovosti nam je bil podeljen že v letu 2016, a je po dveh letih potrebna recertifikacija – dokazati, da se sprejete zaveze dosledno izvajajo, kar nam je tudi brez težav uspelo.

Če smo sprva preverjali ali so naše storitve v skladu z zahtevami mednarodnih standardov, smo to isto potrditev letos želeli izkazati na področju varovanja okolja oz. okolju prijaznega delovanja podjetja. S svojim delovanjem želimo namreč v čim manjši meri obremenjevati naravno okolje, kar dokazujemo tudi z nabavo okolju prijaznih delovnih vozil in strojev. Naša doslednost pri varovanju okolja, je bila potrjena z uspešno prestano zunanjo presojo, ki jo je minuli konec tedna opravila priznana certifikacijska hiša Bureau Veritas in nam potrdila prejem certifikata Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, na kar smo izredno ponosni.

 

Zadovoljstvo naših uporabnikov, njihovo osveščanje in skrb za okolje, so za nas na prvem mestu. Zavezujemo se, da bomo naše poslanstvo – zagotavljati kakovostne storitve v dobrobit naših občanov in izvajanje aktivnosti prijazne do okolja ter učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev, uresničevali tudi v bodoče. Pri tem pa se, spoštovane občanke in občani, tako kot doslej, nadejamo vašega cenjenega sodelovanja in podpore.

 

  

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.