^Na vrh

V preteklem letu smo se s projektom "Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način ali krajše »UPORABNI ODPADKI« prijavili na Javni poziv LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) za Evropski sklad za regionalni razvoj in v mesecu avgustu 2018 prejeli obvestilo o potrditvi operacije za katero bo zagotovljeno sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 159.986,68 EUR.

Projekt, v katerem sodelujejo štirje partnerji: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., IstraTerra, d.o.o. – so.p., »Laky« Elvis Lakoseljac s.p. in Komunala Izola d.o.o. z vlogo vodilnega partnerja, se bo izvajal 36 mesecev.

Projekt spodbuja okolju prijazno, trajnostno, naravnano razmišljanje in s tem zmanjševanje količine odpadkov. Na inovativen način želimo širši javnosti in predvsem mlajšim generacijam približati možnosti večkratne uporabe »odpadnih« surovin.Eden ključnih  olgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra uporabnih predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole. Center ne bo služil zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. Za namen upravljanja CUP in izvajanja aktivnosti je predvideno novo delovno mesto na Komunali Izola. V sklopu projekta se bosta v centru Izole postavila dva platoja s polnilno napravo za električna vozila pred samim CUPom pa si bo mogoče izposoditi restavrirana elektrificirana kolesa. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje, v promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija, ki bo oblikovala nov turistični produkt. Predmet projekta je tudi prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin.

 

Bodoča lokacija CUPa na Muzčevi ulici 7 v Izoli.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.