^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

Da imamo Izolani radi čistočo govorijo tudi rezultati dosedanjih uspešnic akcij ločenega zbiranja odpadkov, ki jih strokovno sortiramo in oddamo ustreznim prevzemnikom.

1. Akcije zbiranja kosovnih odpadkov skozi celo leto

Kosovni odpadki, so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke, zato jih moramo odstraniti na urejen in učinkovit način.

2. Kam odlagamo kosovne odpadke?

Vsako gospodinjstvo ima  možnost dvakratnega brezplačnega naročanja zabojnika velikosti v 5 m3  za odlaganje kosovnih odpadkov. Zabojnik bomo dostavili po predhodnem naročilu. Za naročila zabojnikov smo dosegljivi na telefonsko številko 05/ 66 34 950.

3. Med kosovne odpadke sodijo:

gospodinjski mali aparati in bela tehnika,- električna in elektronska oprema,- leseni odpadki,-plastični odpadki, - vzmetnice,- preproge,- leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo

4. Akcija zbiranja zelenega reza

Vsako gospodinjstvo ima  možnost enkratnega brezplačnega naročanja zabojnika velikosti v 5 m3  za odlaganje zelenega reza. Zabojnik bomo dostavili po predhodnem naročilu.  Za naročila zabojnikov smo dosegljivi na telefonsko številko 05/ 66 34 950.

 

article thumbnailDanes je v E-Uradnih objavah Občine Izola objavljena prednostna LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Izola. Komunala Izola d.o.o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola, dne 3. 6. 2019 objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28.6.2019.  V razpisnem roku je prispelo 256 vlog.Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno...
article thumbnailNa snovi izvedene analize zbranih količin odpadkov v letu 2019, z veseljem ugotavljamo, da se trud in vlaganja v aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov obrestujejo, saj se iz leta v leto veča delež ločeno zbranih frakcij.To pomeni, da je delež mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih odpelje v nadaljnjo predelavo vedno manjši, povečujejo pa se količine ločeno zbranih frakcij, katere se lahko ponovno uporabi oziroma predela v koristne surovine. V obdobju januar – november 2019 smo ločeno zbrali...
Več vNOVICE  

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

   www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.siCenter ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.