^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Razpis za neprofitno najemnino
Dokument  SLO 
Dokument  ITA 
Vloga

 

 

NAROČANJE ZABOJNIKA

ZA KOSOVNE ODPADKE IN ZELENI REZ

 

 

 

Na odlagališču nenevarnih odpadkov obratuje zbirni center, kjer občani (z zadnjim odrezkom potrdila plačila komunalnih storitev) lahko skozi celo leto brezplačno pripeljejo ločeno zbrane odpadke. Na zbirnem centru sprejemamo:

- papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,

- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

- oblačila,

- tekstil,

- jedilno olje in maščobe,

- barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

- detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

- baterije in akumulatorje

- električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,

- kosovne odpadke,

- zeleni rez (trava, listje, vejevje),

- avtomobilske gume ter

azbestno cementne odpadke (plačilo po zadnjem veljavnem ceniku, kako ravnati z azbestom).

 

article thumbnailS 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo. V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot...
article thumbnail1.1  Predmet razpisa Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020. Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.   Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po...
Več vNOVICE  
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.