^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si
 
Razpis za neprofitno najemnino
Dokument  SLO 
Dokument  ITA 
Vloga

 

 

NAROČANJE ZABOJNIKA

ZA KOSOVNE ODPADKE IN ZELENI REZ

 

 

Nepremičnine

 

Prijava napake (obrazec)

OPOZORILO:

Kot najemniki stanovanja oz. poslovnega prostora ste v skladu s sklenjeno najemno pogodbo in Pravilnikom (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5263) dolžni nepremičnino uporabljati in vzdrževati kot dober gospodar.

V koliko se izkaže, da je težava v nepremični posledica nepravilne oz. malomarne uporabe ali neprimernega vzdrževanja, ste dolžni stroške popravil poravnati sami.

14.6.2019

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Cegnarjeva ulica 1)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Via Fran Cegnar n. 1)

 

6.6.2019

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Pittonijeva ulica 13)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Via Valentino Pittoni n. 13,)

 

16.4.2019

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Pekarniška ulica 1)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Vicolo del Forno n. 1)

 

3.4.2019

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Muzčeva ulica 1)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Via Luka Muzec n. 1)

 

5.9.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Cankarjev drevored 16b)

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Veluščkova ulica 2)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Cankarjev drevored 16b)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Veluščkova ulica 2)

 

 

22.8.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO (Kumarjeva ulica 7)

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETT (Kumarjeva 7)

 

13.6.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

 

7.6.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

 

6.6.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

 

14.5.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

Katja Pevc

TZI - Izolana

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

4.5.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola - dokumentacija

 

18.4.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

 

7.3.2018

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

INTENTO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL PATRIMONIO REALE TRAMITE CONTRATTO DIRETTO

 

 
 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.