^Na vrh

OBVESTILO O IZVAJANJU DERATIZACIJE

Po naročilu Komunale Izola, bo izvajalec NLZOH, Enota za DDD Koper, med 22.10. in 24.10. 2018, izvajal deratizacijo javne kanalizacije na območju občine Izola. Za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v objektih in kanalizacijskih priključkov, ki so v zasebni lasti, morajo lastniki naročiti storitev neposredno pri Enoti za DDD Koper, tel. 041/623 299. Za morebitna vprašanja smo dosegljivi tudi na telefon 05/66 34 950 (935) - Komunala Izola. 

Letošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je potekala med 16. in 19. majem 2018, smo zaključili z zbranimi 1.283 kilogrami nevarnih odpadkov.

V tokratni akciji je bila, v primerjavi s preteklimi leti, zbrana nekoliko manjša količina nevarnih odpadkov, kar pa pripisujemo predvsem vedno boljši ozaveščenosti uporabnikov. Za nevarne odpadke namreč poskrbijo sproti skozi celo leto, tako, da jih sami pripeljejo na lokacijo zbirnega centra. Od zadnje izvedene akcije v oktobru 2017, pa do danes, so uporabniki na zbirni center pripeljali 16.780 kg nevarnih odpadkov, kar je za 10.380 kg več kot v enakem obdobju lani.

Tudi v letošnjem letu so bili najbolj pogosti oddani odpadki odpadne barve in odpadna jedilna olja. Največji odziv pa smo zabeležili na lokaciji ulice Oktobrske revolucije, v Medoših, v Drevoredu 1. Maja, na Velikem trgu, na parkirišču pri ladjedelnici ter v Veluščkovi ulici.  

 

Zahvaljujemo se vsem, ki so se akcije udeležili in na ta način pripomogli, da življenjskega prostora ne obremenjujemo po nepotrebnem. To dokazuje, da so uporabniki vse bolj ozaveščeni in se zavedajo pomena ločenega zbiranja odpadkov.

Verjamemo, da je v slogi moč in prav ločevanje odpadkov vsakega posameznika pripomore h kakovostnejšemu življenju, ki je mogoče le v zdravem in čistem okolju. Zato ločujmo odpadke in ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri.

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2018 Komunala Izola  Rights Reserved.