^Na vrh

V mesecu aprilu nadaljujemo z nenapovedanimi pregledi vsebine zabojnikov, s katerimi  ugotavlja pravilno, pohvale vredno ločevanje odpadkov, kot tudi nepravilnosti pri ravnanju posameznikov. Najpogostejše nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v zabojnike za mešane komunalne odpadke so odlaganje plastične, kovinske in kartonske embalaže ter v manjši meri tudi bioloških odpadkov, ki sodijo v svoje – ločene zabojnike.

Pogosto je prepričanje, da uporabniki ločujejo odpadke namesto komunalnega podjetja, vendar je to napačno razumevanje sistema ravnanja z odpadki na generalni ravni. Razumeti je potrebno, da smo za odpadke, ki jih ljudje proizvedemo, odgovorni sami. Obveza komunalnega podjetja pa je, da zbrane odpadke ustrezno zbira in jih na ustrezen način odda prevzemnikom odpadkov.

NEPRAVILNOSTI, ugotovljene ob pregledu vsebin zabojnikov:

- Zabojniki za papir in kartonsko embalažo - odložene večje kartonske škatle v ali ob zabojnikih, ki bi jih uporabniki lahko predhodno stisnili ali raztrgali, s tem zmanjšali volumen ter omogočili vnos večje količine tovrstnih odpadkov.

- Zabojniki za mešano embalažo - odložena večja plastična embalaža, ki sodi med kosovne odpadke.

- Zabojniki za biološke odpadke - odložene večje količine zelenega reza, predvsem veje,  ki jih po dogovoru brezplačno odvažamo.

- Zabojnikiza mešane komunalne odpadke – odloženi odpadki, ki sodijo med ločeno zbrane frakcije oz. v druge zabojnike, kot so: embalaža, oblačila, kosovni in nevarni odpadki.

Rezultat nepravilnega odlaganja odpadkov so po nepotrebnem prenapolnjeni zabojniki in posledično nezadovoljstvo ostalih uporabnikov, ki nimajo možnosti pravilno odložiti svojih odpadkov.

PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI je sledeče:

  • Brezplačno naročilo zabojnika za kosovne odpadke ali zeleni rez

Vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima v letu 2018 možnost dvakratnega brezplačnega naročila zabojnika velikosti 5 m3 za odvoz kosovnih odpadkov in enega brezplačnega zabojnika za zeleni rez.

  • Brezplačno naročilo odvoza manjših količin kosovnih odpadkov in zelenega reza

Za manjše količine kosovnih odpadkov, zelenega reza ali v primeru za smetarsko vozilo težko dostopno lokacijo, lahko občani naročijo odvoz odpadkov z manjšim vozilom (do 3 m3).

  • Odlaganje zelenega reza v vrečah

Po predhodnem dogovoru sKomunalo Izola, lahko uporabniki naročijo brezplačen odvoz zelenega reza v vrečah (za nakladanje poskrbi naročnik).

  • Odlaganje oblačil in obutve

Oblačila in obutev odlagamo v namenske zabojnike,ki sov izolski občini postavljeni na šestih lokacijah, in sicer v: Drevoredu 1. Maja (nasproti starega zdravstvenega doma), Ulici IX. korpusa (ob cesti za šolo Livade), Ulici Zvonimira Miloša v Livadah , Ulici Proletarskih brigad v Jagodju (ob otroškem igrišču), na Šaredu (avtobusna postaja) in v Kortah pri zadružnem domu.

  • Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko oddate ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki poteka v mesecu maju in oktobru.

 

  Kosovne odpadke, zeleni rez in nevarne odpadke lahko uporabniki skozi celo leto brezplačno dostavljate na zbirni center.

Z ustreznim odlaganjem oz. ravnanjem z odpadki boste zagotovili enake možnosti odlaganja odpadkov ostalim uporabnikom, urejenost naše okolice in varovanje narave. Nam – izvajalcu službe ravnanja z odpadki, pa lažjo in učinkovitejšo organizacijo razporejanja odvozov.

 

Vse uporabnike naprošamo, da nas, v primeru potrebe po oddaji kosovnih odpadkov ali zelenega reza, pokličete na tel. št. 05/ 66 34 950 in poskrbeli bomo za brezplačen odvoz odpadkov. 

Le s skupnimi močmi lahko zagotovimo » čisto danes za boljši jutri«!

NE odločajte se za takšen način odlaganja odpadkov, kot ga prikazujejo spodnje slike! 

        

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.