^Na vrh

SPREMEMBA URNIKA ODVOZA ODPADKOV

Od ponedeljka, 12. 11. 2018 poteka odvoz odpadkov po novem - zimskem urniku (razpored odvoza najdete v novici, spodaj).

Danes smo v prostorih bodočega Centra Uporabnih Predmetov v mestnem jedru, na Muzčevi ulici 7, v Izoli, predstavili projekt »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov se v Izoli zaključuje z napolnjenimi policami Centra Uporabnih Predmetov na zbirnem centru, kjer lahko občani brezplačno prevzamejo izdelke zbrane z akcijo »Skupaj napolnimo CUP«, kot z uradno predstavitvijo projekta, ki bo spomladi zagotovil v samem mestnem jedru drugo enoto Centra Uporabnih Predmetov. CUP v mestu bo poleg zbiranja in sortiranja odsluženih predmetov, služil kot odprti generator okoljske zavesti, izmenjevalno središče ter učni center za predelavo odpadkov.

Ob dnevu, ko je tudi Slovenijo preplavila potrošniška mrzlica prežeta s popusti ameriškega »črnega petka«, je toliko bolj pomembno združiti moči in položiti temelje za preprečevanje nastajanja odpadkov. Preprečevanje je namreč na samem vrhu lestvice prioritet na področju ravnanja z odpadki. V projektu sodelujeta Komunala Izola inOkolje Piran s prenosom dobrih praks na področju zelenih tehnologij in ozaveščevalnih dejavnosti, ki sta jih do sedaj izvajali zgolj v lastnih občinah. Partnerstvo se dodatno širi na dve panogi: turizem, v sodelovanju s turistično agencijo IstraTerra, ki bo razvila ekološko obarvani turistični produkt za zaledje slovenske Istre ter podjetništvo, v sodelovanju s podjetjem Laky sortiranje, ki bo v občini Izola namestilo štiri dodatne zabojnike za zbiranje odsluženega tekstila.

Inovativne povezave in medsektorsko partnersko sodelovanje, ki temelji na zelenih načelih, spodbuja kakovostne rešitve okoljski problematiki, ustvarja izzive za revitalizacijo naravne in kulturne dediščine ter ustvarja priložnosti za nova delovna mesta.

Utrinki z današnje novinarske konference v prostorih bodočega CUP-a v Muzčevi ulici 7

 

V tem tednu (od 17.11. do 23.11.2018), ki poteka v znamenju Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, bo Komunala Izola izvedla akcijo »Skupaj napolnimo CUP!«, v kateri bo sodelovalo preko 700 otrok iz izolskih osnovnih šol in omogočilo odsluženim, a še uporabnim predmetom novo življenje.

Obiskali bomo vse izolske osnovne šole in izvedli zbiralne akcije knjig, igrač, športne opreme, torb in drugih uporabnih predmetov. Z zbranimi izdelki bomo napolnili police obstoječega Centra Uporabnih Predmetov (CUP) na izolskem zbirnem centru ter jih razstavili na lokaciji bodočega CUP-a v mestnem jedru, ki bo v petek 23.11. 2018 premierno predstavljen javnosti, pred pričetkom procesa obnove in opremljanja, ki bo potekal v skladu s filozofijo ponovne uporabe.

Aktivnosti podjetja med Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov in zaključek z vpogledom v  obstoječe stanje lokacije, na kateri bo zaživel CUP v mestu, predstavljata uradni začetek projekta »Uporabni odpadki – prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«.

Center Uporabnih Predmetov predstavlja pmemben korak v dolgoročni strategiji zmanjševanja količine odpadkov, saj podaljšuje življenjsko dobo izdelkov in ponuja alternativo nakupovanju novih predmetov.

Naše podjetje je v preteklem tednu, kot prvo komunalno podjetje v primorski regiji, prejelo potrditev o podeljenem okoljskem certifikatu kakovosti ISO 14001:2015 in uspešno prestani ponovni potrditvi certifikata kakovosti ISO 9001:2015.

Podjetja, ki se zavzemajo nuditi storitve na najvišjem možnem nivoju ter s tem zagotavljati zanesljivost, konkurenčnost in uspešnost poslovanja, stremijo k pridobitvi certifikata kakovosti. Certifikat kakovosti je potrditev, da podjetje izvaja storitve v skladu s svetovno priznanimi smernicami, metodami in merili.

V podjetju Komunala Izola se zavedamovisoke odgovornosti do naših uporabnikov in okolja v katerem delujemo, kot tudi odgovornosti do uspešnega poslovanja podjetja,zato smo polegcertifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki smo ga pridobili že v letu 2016,letospristopili še k pridobitvi okoljskega certifikata ISO 14001:2015, in ga konec preteklega tedna tudi z odliko prejeli.

S certifikatom Sistema vodenja kakovosti smo prejeli potrditev, da izvajamo v podjetju uspešen in učinkovit sistem, ki zagotavlja izpolnjevanje zahtev odjemalcev (kot tudi drugih deležnikov), s tem pa posledično zagotavljamo njihovo oz. vaše zadovoljstvo. Zadovoljstvo uporabnikov je namreč ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Certifikat kakovosti nam je bil podeljen že v letu 2016, a je po dveh letih potrebna recertifikacija – dokazati, da se sprejete zaveze dosledno izvajajo, kar nam je tudi brez težav uspelo.

Če smo sprva preverjali ali so naše storitve v skladu z zahtevami mednarodnih standardov, smo to isto potrditev letos želeli izkazati na področju varovanja okolja oz. okolju prijaznega delovanja podjetja. S svojim delovanjem želimo namreč v čim manjši meri obremenjevati naravno okolje, kar dokazujemo tudi z nabavo okolju prijaznih delovnih vozil in strojev. Naša doslednost pri varovanju okolja, je bila potrjena z uspešno prestano zunanjo presojo, ki jo je minuli konec tedna opravila priznana certifikacijska hiša Bureau Veritas in nam potrdila prejem certifikata Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, na kar smo izredno ponosni.

 

Zadovoljstvo naših uporabnikov, njihovo osveščanje in skrb za okolje, so za nas na prvem mestu. Zavezujemo se, da bomo naše poslanstvo – zagotavljati kakovostne storitve v dobrobit naših občanov in izvajanje aktivnosti prijazne do okolja ter učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev, uresničevali tudi v bodoče. Pri tem pa se, spoštovane občanke in občani, tako kot doslej, nadejamo vašega cenjenega sodelovanja in podpore.

 

  

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2018 Komunala Izola  Rights Reserved.