^Na vrh

 

23.3.2018

DOBAVA KANALIZACIJSKIH MATERIALOV

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 23.3.2018 objavljeno JN pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

13.3.2018

STROJNA KOŠNJA CESTNIH BANKIN IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN NA PODROČJU OBČINE IZOLA

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 13.3.2018 objavljeno JN pod št. JN001855 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

 

7.2.2018

STORITVE ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV Z OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIMI ČISTILI ZA OBDOBJE DVEH LET

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 7.2.2018 objavljeno JN pod št. JN000715 / 2018-W01. 

Razpisna dokumentacija

 


 

29.1.2018

DOBAVA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA OBDOBJE TREH LET

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 29.1.2018 objavljeno JN pod št. JN000491 / 2018-W01. Predmet javnega naročila je Dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje treh let

Razpisna dokumentacija

 

 

6.12.2017

DOBAVA PLAVAJOČIH POMOLOV

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 6.12.2017 objavljeno JN pod št. JN010031 / 2017-W01. Predmet javnega naročila je Dobava plavajočih pomolov

Razpisna dokumentacija

 

28.9.2017

PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ KOMUNALNIH ODPADKOV

Vsi zainteresirani ponudniki obveščamo, da je na spletnem naslovu javnega naročila dne 28.9.2017 objavljeno JN pod št. JN008484 / 2017-W01. Predmet javnega naročila je Prevzem pri odvozu ločenih frakcij komunalnih odpadkov.

Razpisna dokumentacija

 

 

 

13.8.2014

Kot naročnik po Zakonu o javnem naročanju in kot organ po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo dolžni upravičencem zagotoviti kopijo zahtevane dokumentacije v skladu z navedenimi zakoni. V ta namen se uporablja Cenik za kopiranje dokumentov.

CENIK - ZA KOPIRANJE DOKUMENTOV

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2018 Komunala Izola  Rights Reserved.